İki Mahkemede Beş Akademisyen Hakim Karşısındaydı

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
05.04.2018

İki ayrı mahkemede beş akademisyenin davalarının ilk duruşmaları görüldü. 24. ACM heyeti akademisyenlere "örgüte üye olmamakla beraber örgüte yardım" suçlamasıyla savunma yapmaları yönünde ek süre verdi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlanan beş akademisyen Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde 37. ve 24.  Ağır Ceza mahkemelerinde ilk duruşmalarına çıktı.

37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde (ACM)  görülen duruşmalarda Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Dr. E.Ö. ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) Doç. Dr. İpek Vedia Yürekli İnceoğlu hazır bulundu.

24. ACM’de görülen duruşmalarda Boğaziçi Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Emine Fişek ve Doç. Dr. Abdullah Ahmet Ersoy hazır bulundu. Yrd. Doç. Dr. Aylin Ünaldı yurtdışında olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamadı.

37. ACM'deki duruşmalar 17 Ekim'e ertelendi. Mahkeme heyeti 13. ACM'de devam eden dört akademisyenin dava dosyasındaki belgelerin mahkemeye celbine karar verdi. 

24. ACM'de, Ünaldı için zorla getirme emri çıkarılmasına ve duruşmasının 13 Eylül'e ertelenmesine karar verildi. Ersoy'un duruşması 19 Haziran'a, Fişek'in duruşması 5 Haziran'a ertelendi. Mahkeme heyeti Ersoy ve Fişek için "örgüte üye olmamakla beraber örgüte yardım" suçlaması yönünden savunmalarını hazırlamak için sanıklara ek süre verilmesine karar verdi. Avukatların 13. ACM'deki dosyanın belgelerinin celbi yönündeki talepleri reddedildi. 

İmzacı akademisyenlere yönelik davalar, 5 Aralık 2017'de başladı. 5 Nisan itibariyle 185 kişinin davalarının ilk duruşmaları görüldü. Yedi akademisyen hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel’in cezası dışında bütün cezalar ertelendi.

37. ACM

Mahkeme heyeti şu isimlerden oluştu: Mahkeme başkanı: Erdoğan Şimşek; Üyeler: Kadir Alpar, Serkan Baş; Savcı: Can Tümer Keriş.

1. duruşma

YTÜ'den Dr. E.Ö. duruşma salonunda hazır bulundu. Suçlamaları reddeden Öztan, savunmasını hazırlamak için ek süre talebinde bulundu.

Avukatı Özlem Ayata söz aldı. Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2 maddesinde 2013'teki demokrasi paketi ile yapılan değişiklikle "şiddete teşvik ve çağrının suçun unsuru" olarak değerlendirildiğini ve kapsamının değiştiğini söyledi:

"Oysa iddianameyi konu bildiri barışçıl bir bildiridir. Atılı suçun madi unsurları oluşmamıştır. Bu nedenle derhal beraat talep ediyoruz." 

Ayata usule ilişkin, "çelişkili kararlar çıkmaması ve usul ekonomisi açısından" 13. ACM'de devam eden dört akademisyenin dava dosyasıyla davaların birleştirilmesini, aynı davada Adalet Bakanlığı ile yapılan yazışmaların bu mahkemeye celbini, 13. ACM ile birleştirme talebinin reddi halinde 37. ACM'de devam eden akademisyen davalarının birleşirilmesini talep etti.

13. ACM’deki dosya

Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy, Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları gerekçesiyle haklarında TMK 7/2'den açılan davada, savcının talebi üzerine Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesinden yargılama yapılması için Adalet Bakanlığı'na yargılama izni için başvuruldu. Henüz yanıt gelmedi. Dört akademisyenin yargılaması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

TCK 301

Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

Savcı: "Birleştirmede hukuki fayda yok"

Savcı "hukuki fayda bulunmadığı" gerekçesiyle birleştirme taleplerinin reddini, Adalet Bakanlığı ile yapılan yazışmaların mahkemeye celbini talep etti.

Mahkeme, birleştirme ve derhal beraat taleplerinin reddine, 13. ACM'deki dava dosyasındaki iddianame, duruşma tutanakları ve TCK 301 uyarınca soruşturma izni için Adalet Bakanlığı ile yapılan yazışmaların istenmesine karar verdi.

Bir sonraki duruşma 17 Ekim 10.20'de görülecek.

2. duruşma

İTÜ'den Doç. Dr. İpek Vedia Yürekli İnceoğlu duruşma salonunda hazır bulundu. Suçlamaları reddederek derhal beraat talebinde bulundu. Karar verilmediği takdirde savunmasını hazırlamak için ek süre talebinde bulundu. 

Avukat Meriç Eyüboğlu söz alarak ilk aşamada derhal beraat talepleri olduğunu söyledi. Taleplerinin reddi halinde 13. ACM'deki dava dosyasıyla diğer akademisyen davalarının birleştirilmesini talep etti. Eyüboğlu bu talebin reddi halinde de 37. ACM'de devam eden davaların birleştirilmesini talep etti.

"Sadece bir eleştiri metni değil önerileri de olan bir metin. Demokratik bir ülkede olabilecek sıradan bir açıklamadan bahsediyoruz. Fakat burada politik bir yargılama söz konusu. Bir sonraki aşamaya gerek duyulmadan hemen bu aşamada derhal beraat kararı verilmelidir."

Duruşma ertelendi

Mahkeme derhal beraat ve birleştirme taleplerini reddetti. 13. ACM'deki dava dosyasının belgelerinin mahkemeye istenmesine karar verdi.

Bir sonraki duruşma 17 Ekim 10.40'da görülecek.

24. ACM

Mahkeme heyeti şu isimlerden oluştu: Mahkeme başkanı: Hulusi Pur; Üyeler: Yusuf Yılmaz, Ramazan Balcı; Savcı: Halil İbrahim Kuş.

1. duruşma

Boğaziçi Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Aylin Ünaldı yurtdışında görevli olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamadı. Mahkeme Ünaldı hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi.

Bir sonraki duruşma 13 Eylül 09.00'da görülecek.

2. duruşma

Boğaziçi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Abdullah Ahmet Ersoy duruşma salonunda hazır bulundu. Ersoy savunmasında şöyle konuştu:

"İsnat edilen suçu kesinlikle kabul etmiyorum. Yasal haklarım çerçevesinde meşru sınırlar dahilinde bir metne imza attım. Bir yurttaş olarak ifade özgürlüğü çerçevesinde barış talebinde bulunan bir metne imza attım. Şiddete azmettiren herhangi bir çağrıyı imzalamam söz konusu olamaz. Burada savunma konumunda olmayı bile zul adlediyorum. Bu nedenle derhal beraatimi talep ediyorum."

Savunmanın ardından mahkeme başkanı Ersoy'a soru sorarken "Sen" hitabını kullandı. Ersoy "Siz, derseniz daha iyi yürütebiliriz süreci" dedi. Başkan "Benimle pazarlık yapma" diyerek sesini yükseltti. Avukat Erdal Doğan'ın müdahalesi üzerine mahkeme başkanı hitabını iki şekilde de sürdürdü.

Başkan oylama yapmadan "oy birliğiyle" karar açıkladı

Mahkeme başkanı, "örgüt üyesi olmamakla beraber örgüte  yardım etme" suçlamasıyla savunma için sanığa ek süre verilmesine oy birliğiyle karar verildiğini söyledi. Avukat Erdal Doğan söz alarak "Usule aykırı davranıyorsunuz; oylama yapmadınız, nasıl oy birliği oluyor" diye sordu. Mahkeme başkanı savcıya mütalaasını ve üye hakimlere kararı sordu, onay aldı.

"Yargılamaya katkısı yok"

Avukat Doğan 13. ACM'deki dava dosyasının mahkemeye istenmesi ve incelenmesini ve sonucunda dosyaların birleştirilmesini talep etti. Mahkeme bu talebi "yargılamaya bir katkısı olmadığı" gerekçesiyle reddetti.

Kararda sanığa ve avukatlarına bir sonraki celsede savunmalarını yapmadıkları takdirde susma hakkını kullanmış sayılacakları yönünde ihtar verildi.

Bir sonraki duruşma 19 Haziran 09.00'da görülecek.

3. duruşma

Boğaziçi Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Emine Fişek duruşma salonunda hazır bulundu. Suçlamaları reddederek derhal beraat talebinde bulundu.

Eyüboğlu: Tek bir kanun var

Mahkeme başkanı yine heyetin diğer üyelerine sormadan "örgüt üyesi olmamakla beraber örgüte yardım etmek" suçlamasıyla savunmasını hazırlamak üzere sanığa ek süre verilmesi yönünde kararını açıkladı. Avukat Meriç Eyüboğlu söz alarak "Belli ki önceden bir karar vermişsiniz ancak usule uygun hareket etmiyorsunuz. Müvekkilimden sonra benim söz hakkı almam gerekir" dedi. 

Mahkeme başkanı sesini yükselterek "Demek ki siz başka okulda okumuşsunuz ben başka okulda" dedi. Eyüboğlu başkanı "Tek bir tane kanun var, hepimiz ona uyuyoruz" diye yanıtladı.

Bütün talepler reddedildi

Ardından savunmasına geçerek ilk aşamada derhal beraat talepleri olduğunu söyledi. Talebinin reddi halinde 13. ACM'deki dava dosyasıyla birleştirme, uygun görülmemesi halinde 24. ACM'deki tüm davaların birleştirilmesini ve kararı hukuki bir gerekçeyle açıklamalarını talep etti.

Mahkeme bütün talepleri reddederek duruşmayı 5 Haziran 14.00'e erteledi.

Duruşmalar öncesi açıklama

Duruşma öncesi yapılan açıklamaya geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Barış Akademisyeni Serdar Başçetin de katıldı. "Onur Hamzaoğlu ve Boğaziçi öğrencilerinin özgürlüğe kavuşmadığı ortamda ben kendimi özgür sayamıyorum" dedi.

Ne olmuştu?

1128 akademisyen, 10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adına "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiriyi yayınladı. Toplam imza sayısı 2212'ye ulaştı.

Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy ve Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı Barış İçin Akademisyenler/İstanbul grubu adına "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisi kapsamında yaşananları 10 MArt 2016'da basın toplantısıyla paylaştı. Camcı dışındaki üç akademisyen 15 Mart 2016’da; tutuklama kararı çıktığında yurtdışında olan Camcı ise Türkiye’ye döndüğünde 31 Mart 2016’da “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandı. Dört akademisyen 22 Nisan 2016'daki ilk duruşmada serbest bırakıldı. İlk duruşmada savcı suçlamayı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesinde belirlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" şeklinde değiştirmesiyle yargılama izni için Adalet Bakanlığı'na başvuruldu.

Ekim 2017'de en az 148 imzacı akademisyen hakkında da iddianame hazırlandı. Savcı İsmet Bozkurt'un hazırladığı iddianamede imzacı akademisyenler 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 7/2 maddesinde yer alan "Terör örgütü propagandası" ile suçlandı. İlk duruşmalar 5 Aralık 2017'de görüldü. 5 Nisan itibariyle 185 kişinin davalarının ilk duruşmaları görüldü. Yedi akademisyen hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel’in cezası dışında bütün cezalar ertelendi.

(TP)

Kaynak: https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/195827-iki-mahkemede-bes-aka...