Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü Bülent Şık’a Verildi

Yazar / Referans: 
Mülkiye Haber
Tarih: 
05.12.2019

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülünü bu yıl Bülent Şık’a verdi. Mülkiye’nin kuruluşunun 160. yılını kutlamak üzere verilen resepsiyonda takdim edilen ödül halk sağlığı alanında yaptığı çalışmalar ve bu çalışmalardan çıkan sonuçları kamuoyuyla paylaşmaya dair gösterdiği kararlılık nedeniyle Bülent Şık’a verildi.

Ödülün gerekçesi şöyle açıklandı: “Kamu kurumlarının insan sağlığını tehdit eden unsurları tespit etme, bu tehlikelere karşı tedbir alma ve halkı uyarma zorunluluğu yasalarla belirlenmiştir. Ülkemizde ise bu sorumluluğu taşıyan kamu kurumları ve bu kurumların yetkililerinin insan sağlığını tehdit eden bu unsurları kamuyla paylaşmadıklarını, önleyici tedbirleri almadıklarını, insan sağlığını tehlikeye attıklarını yaptığınız araştırma sonuçlarından öğrenmiş bulunmaktayız.

Yaptığınız bilimsel araştırmalar sonucu halk sağlığını tehdit eden çevresel etkileri kamuya açıklayarak insanları bilgilendirmeniz çok önemli bir kamu hizmetidir. Ancak bu hizmetiniz nedeniyle yargılanmanız, cezalandırılmak istenmeniz ülkemiz ve insanlık adına utanılacak bir durumdur.

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi olarak verdiğimiz Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü’nün on beşincisi için yapılan Değerlendirme Kurulu toplantısında,

“Toplum yararı ve halk sağlığı konusunda gösterdiğiniz ilkeli ve mücadeleci bilimsel tavrınız nedeni ile” 2019 yılı Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmet Ödülü’ne sizi layık görmüştür.”

Kaynak: http://mulkiyehaber.net/vefik-kitapcigil-kamu-hizmeti-odulu-bulent-sika-...