Adalet Bakanlığı'ndan Cevap Gelene Kadar Yargılama Durdu

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
21.12.2018

Bugün görülen duruşmalarda bir yetkisizlik kararı verilerek dosya Antalya Nöbetçi ACM'ye gönderildi. Bir dosyada ise TCK 301'e cevap gelene kadar durma kararı verildi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini  imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları devam etti.

Bugün iki ayrı mahkemede dört akademisyenin duruşmaları görüldü:

22. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM): Akdeniz Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr.Bülent Şık, Doç. Dr. Süleyman Ulutürk ve Prof. Dr. Erdal Gilgil'in birinci duruşmaları.

30. ACM: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden (MSGSÜ) Öğr. Gör. T.K.'nin ikinci duruşması.

Bir yetkisizlik kararı

22. ACM heyeti Bülent Şık'ın duruşmasında avukatının talebini kabul ederek yetkisizlik kararı verdi.

Dosya Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Durma kararı

Süleyman Ulutürk'ün 22. ACM'deki duruşmasında avukatın talebi üzerine durma kararı verildi.

"Atılı suçun Türk Ceza Kanunu (TCK) 301. maddesinde düzenlenen suçu oluşturması ihtimaline binaen" Adalet Bakanlığı'ndan istenen soruşturma iznine yanıt gelene kadar yargılama durduruldu.

TCK 301

Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

22. ACM

Mahkeme başkanı: Ulaş Mengüloğlu - Üyeler: Osman Balıkçı, Sümeyye Nur Özparlak - Savcı: Ersin Esenal.

1. duruşma

Bület Şık'ın avukatı Tora Pekin duruşmada hazır bulundu. Şık'ın savunmasının alınması için Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan talimatın iade edildiği ve Türk Ceza Kanunu (TCK) 301 kapsamında Adalet Bakanlığı'ndan istenen soruşturma iznine cevap gelmediği görüldü.

Avukat Tora Pekin, tebligatın Şık'ın görevinden ayrıldığı Akdeniz Üniversitesi'ne yapıldığını talimat duruşmasında bu nedenle hazır bulunamadığını belirtti.

Müvekkilinin bildiriyi imzaladığı tarihte Antalya'da ikamet ettiğini ifade ederek yetkisizlik kararı verilmesini talep etti.

Yetkisizlik kararı

Heyet yetkisizlik talebini kabul ederek dosyanın Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

2. duruşma

Süleyman Ulutürk duruşmada hazır bulundu. Savunmasını talimat ile Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaptığı görüldü.

Avukatı Nusret Gürgöz müvekkilinin bildiri yayınlandığı tarihte Antalya'da ikamet ettiğini belirterek yetkisizlik kararı verilmesini talep etti. Ayrıca TCK 301'den istenen soruşturma iznine cevap gelen kadar yargılamanın durması kararı verilmesini istedi.

Durma kararı

Heyet yetkisizlik kararı verilmesi talebini "sanığın sorgusundan önce verilmesi gerektiği" gerekçesiyle reddederek bu aşamadan sonra yetkisizlik karar verilemeyeceğine hükmetti. 

Avukat Gürgöz talimat duruşmasında esasa ilişkin savunma yapmadıklarını belirtti. Kararda itiraz yolu açık bırakıldı.

Adalet Bakanlığı'ndan istenen soruşturma iznine yanıt gelinceye kadar yargılamanın durduruldu.

3. duruşma

Erdal Gilgil ve avukatı mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Duruşma ileri tarihe ertelendi.

30. ACM

Mahkeme başkanı: Utku Ercan - Üyeler: Hasibe Doğan, Şule Yıldız - Savcı: Mustafa Güner.

T.K. duruşmada hazır bulundu. Avukatı Meriç Eyüboğlu birleştirme taleplerine ilişkin mahkemeye sunduğu dilekçesini aynen tekrar ettiğini söyledi. Sözlü olarak da "Mahkemenizde ilk görülen dosyalardan biriydik. Birleştirme yönünde daha sonra karar verdiğiniz için dışında kaldık. Aynı kararın bu dosya için de verilerek davaların birlikte görülmesini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme başkanı,önceki celsede verilen ara kararda sanığa savunma için süre verildiğini hatırlatarak beyanlarını sordu. T.K. savunmasını yaptı:

"Ne söz konusu metin bir terör örgütünün övülmesi veya eylemlerinin meşru gösterilmesi mahiyetindedir, ne şahsımın böyle bir amacı bulunmaktadır, ne de iddia edildiği gibi söz konusu metin tarafımdan bir terör örgütü yöneticisi veya üyesinin talimatı doğrultusunda imzalanmıştır. Metnin amacı ve temel gerekçesi yukarıda ifade edilmiştir.

"Şiddetsiz bir dünya özlemine, akademisyen olmanın temelinde yer alan gerçeklik arayışı ve eleştirel düşünce eklendiğinde medyada izlediğim görüntüler, bu metne imza vermemdeki temel neden olmuştur. 

"Medya görüntüleri ve insan hakkı ihlallerine ilişkin yayınlanan raporlar karşısında, ülkesini seven bir yurttaş olarak sivillerin düştüğü duruma karşı uyarıda bulunmak ve sivil insanlarımızı korumak adına barış talebini içeren bir metne imza atmak suç olarak nitelendirilmemelidir. 

"Terörü övmek ya da makul göstermek ne düşüncelerimde var olan, ne de tasvip edebileceğim bir şey değildir.

"Sonuç olarak, hayatım boyunca şiddet yöntemleri kullanarak hareket eden hiç bir örgüt ya da kuruluşu desteklemedim ve hiçbir yasadışı örgüt ile bağlantı içerisinde olmadım. 

"Söz konusu iddianameye konu metne imza atmak için, kimseden talimat almadım; e-postamda gördüğüm metne açıkladığım amaç ve nedenler doğrultusunda anlık bir şekilde imza atmaya karar verdim ve attım. 

"Bu nedenlerle, benim bırakın bir terör örgütünü veya eylemini, herhangi bir şiddet girişimini herhangi bir zaman ve herhangi bir nedenle desteklemem söz konusu olmamıştır ve olamaz.

"İmzaladığım barış talebi içeren ve sivillerin korunması isteğini vatandaşı olduğu devlete iletme amacında olan metni imzaladığım için tarafıma yapılan suçlamayı; açık ve kesin bir dille reddediyorum. 

"TCK’nın suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereği kanunda suç olarak sayılan fiillerden hiçbirini yerine getirmediğim açık bir biçimde ortada olduğundan derhal beraatime karar verilmesini talep ediyorum."

Savunmanın ardından Eyüboğlu, birleştirme talebini yineledi. Kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini sunmak için süre istedi.

Savcı, sanık müdafinin talepleri hususunda takdiri mahkemeye bırakarak esas hakkında mütalaasını hazırlaması için dosyanın celse arasında tarafına tevdiini istedi.

Birleştirmeye sonraki celsede karar verilecek 

Heyet, birleştirme talebinin gelecek celse dikkate alınmasına, dosyanın celse arasında iddia makamına gönderilmesine karar verdi. Sanık müdafine savunmasını ve kovuştuurmanın genişletilmesi taleplerini sunması için süre vererek duruşmayı 3 Nisan 2019'a bıraktı.

Akademisyen yargılamaları hakkında

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

21 Aralık itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 433 oldu. 60 akademisyen 1’er yıl 3’er ay; 3 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay; 1 akademisyen ise 2 yıl 3 ay; 1 akademisyen 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum oldu. 

HAGB istemeyenler

Bugüne kadar 10 akademisyen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını (HAGB) kabul etmedi. İçlerinden 6'sına 1 yıl 3 ay, 1'ine 1 yıl 6 ay, 1'ine 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Altı kişiden birinin cezası mahkemenin kanaatiyle ertelendi. 2 kişinin kararı henüz açıklanmadı. 3 akademisyene HAGB'ye ilişkin beyanları sorulmadı. Birine 1 yıl 6 ay, birine 1 yıl 3 ay, birine 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi:

* Prof. Dr. Büşra Ersanlı - 32. ACM - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Erteleme yapılmadı.

* Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel - 32. ACM - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Erteleme yapılmadı.

* Prof. Dr. Ayşe Erzan - 32. ACM - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Erteleme yapılmadı.

* Prof. Dr. Nesrin Sungur Çakmak - 32. ACM - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Erteleme yapılmadı.

* Prof. Dr. Özdemir Aktan - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Erteleme yapılmadı.

* Öğr. Gör. Aslı Takanay - Karar açıklanmadı.

* Doç. Dr. Esra Arsan - Karar açıklanmadı.

* Prof. Dr. Gülhan Türkay - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Mahkeme kanaatiyle 2 yıl denetimle ertelendi.

* Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Bozdağ - 1 yıl 6 ay hapis cezası. Cezada indirime gidilmedi. Erteleme yapılmadı.

* Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı - 2 yıl 6 ay hapis cezası. HAGB'yi kabul etmediğini açıklamıştı. Yasal imkan bulunmadığından ceza ertelenmedi.

HAGB sorulmayanlar

* Arş. Gör. Onur Baysal - 28. ACM - 1 yıl 3 ay. HAGB beyanı sorulmadan HAGB'li ceza kararı verildi.

* Dr. Yonca Güneş Yücel - 28. ACM - 1 yıl 6 ay. HAGB sorulmadan kabul ettiği ileri sürüldü. 2 yıl denetimle erteleme yapıldı.

* Prof. Dr. Gençay Gürsoy - 37. ACM - HAGB hususunda hiç beyanı alınmadı. 2 yıl 3 ay hapis cezası.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava TMK 7/2'den sürüyor.

(TP)

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/203784-adalet-bakanligi-ndan-c...