Mahkeme Başkanı: Akademisyensin Her Şeyi Biliyorsun, Bunu Hatırlamıyor Musun?

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
20.12.2018

25. ACM'de mahkeme başkanı, sorgu sırasında Alper Akyüz'ün bahsedilen konuyu hatırlamamasına "Akademisyensin her şeyi biliyorsun, araştırmışsın. Bunu hatırlamıyor musun" dedi. Bir akademisyene HAGB'li hapis cezası verildi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini  imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları devam etti.

Bugün beş ayrı mahkemede yedi akademisyenin duruşmaları görüldü:

29. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM): Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden (MSGSÜ) Doç. Dr. Ahmet Altınel'in ikinci duruşması.

32. ACM: Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Arş. Gör. Gülay Kılıçaslan'ın üçüncü; Arş. Gör. Ömer Çelebi'nin ikinci duruşması.

26. ACM: Munzur Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Bayram Güneş'in birinci duruşması.

25. ACM: Bilgi Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Alper Akyüz ve Dr. M.A.'nın ikinci duruşmaları.

27. ACM: Boğaziçi Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Murat Koyuncu'nun üçüncü duruşması.

28. ACM: Marmara Üniversitesi'nden Dr. Baran Alp Uncu'nun ikinci duruşması.

Bir kişiye ceza

28. ACM'de duruşması görülen Baran Alp Uncu hakkında Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2'de düzenlenen "terör örgütü propagandası yapmak suçu sabit görülerek" 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Terörle Mücadele Kanunu 7/2

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Kararda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği takdirde, kişi beş yıl içinde kasten yeni bir suç işlemezse hüküm ortadan kaldırılıyor.

Ceza Muhakemesi Kanunu madde 231’deki düzenlemede şu ifadeler öne çıkıyor.

“Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.  Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar.”

Soruşturma izni beklenecek

29. ACM heyeti bugün görülen üç duruşma için de daha önceki celselerde "atılı suçun Türk Ceza Kanunu (TCK) 301 maddesindeki suça dönüşme ihtimaline binaen" Adalet Bakanlığı'ndan istenen soruşturma izninin gelmediğini açıkladı.

Duruşmaların tamamı cevabın beklenmesine karar verilerek ertelendi.

TCK 301

Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

Ek savunma soruldu

25. ACM başkanı bugünkü duruşmada savunmasını yapan Alper Akyüz'ün sözlerine üç kere müdahale etti. Savunmanın son kısmında ise "savunmayı kesmekle" tehdit etti.

Heyet, duruşmaları görülen iki akademisyene de "örgüte yardım" suçunu kapsayan "TCK'nın 314/2, TMK'nın 5/1 ve TCK'nın 220/7 maddelerinin uygulanması ihtimaline binaen" ek savunma sordu. Duruşmalar ertelendi.

TCK 220/7

Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek olan ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir.

TCK 314/2

TCK madde 220/7’ye göre suçlanan kişiye verilecek cezayı kapsayan maddedir. Buna göre, örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

TMK 5/1

Bu maddeye göre, yukarıda tanımlanan suçtan ceza alan kişiye verilen ceza yarıda bir oranında arttırılır.

Duruşmalardan ayrıntılar şöyle:

29. ACM

Mahkeme başkanı: Ümit Kartlı - Üyeler: Erhan Akman, Özgür Erkan - Savcı: Ali Nazmi Dandin.

Adalet Bakanlığı’ndan TCK 301 kapsamında talep edilen soruşturma izninin henüz gelmediği görüldü.

Ahmet Altınel’in avukatı Sibel Erol, “Biz hem TMK 7/2 hem de TCK 301 maddelerinde anılan suçların unsurları oluşmadığından öncelikli olarak derhal beraat talebimizin değerlendirilmesini istiyoruz” dedi.

Heyet, Adalet Bakanlığı’ndan istenen soruşturma talebine ilişkin yazı cevabının beklenilmesine karar verdi.

Bir sonraki duruşma 2 Nisan 2019’da.

32. ACM

Mahkeme başkanı: Ömer Günaydın - Üyeler: Habibe Ertuğrul, Ahmet Selçuk Özkan - Savcı: Celal Sarıdere.

1. duruşma

Duruşmada hazır bulunan Ömer Çelebi savunmasını sundu.

Avukatı Sevgi Epçeli Arslan birleştirme ve soruşturmanın genişletilmesi yönünde taleplerini içeren dilekçeleri dosyaya ibraz etti. İddianameye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Epçeli-Arslan “Bu temelsiz iddianame ilerde ‘Bir iddianame metni nasıl hazırlanmaz’ başlığıyla okullarda ders olarak okutulabilir” dedi.

Savunmasının devamında 32. ACM’nin bir müvekkilleri hakkında verdiği karara 33. ACM’de itiraz ettiklerini söyleyen Epçeli-Arslan heyet üyelerinden birinin karşı oy yazdığını söyledi. Üye hakimin karşı oy kararında “Bu dosyaların tek dosyada birleştirilmesi gerekir” dediğini belirterek 32. ACM’nin birleştirme talebini hangi hukuki gerekçelerle reddettiğini anlayamadığını söyledi.

Başkan: Tek hakimin kararıyla mı savunma yapıyorsunuz

Mahkeme başkanı Günaydın, savunmayı bölerek “Tek hakimin kararıyla mı savunma yapıyorsunuz” diye konuştu. Epçeli-Arslan örnek kararlarla ilgili konuştuğunu söyledi ancak başkan savunmaya müdahale etmeye devam edince konuşmasını bitirdi.

Savcı, birleştirme ve soruşturmanın genişletilmesi taleplerinin reddini ve esas hakkında mütalaa için dosyanın tarafına tevdiini istedi.

Heyet, sanık müdafinin birleştirme talebinin daha önceki celsede verilen ara kararla reddedildiğinden bu konuda yeniden karar verilmesine yer olmadığına, soruşturmanın genişletilmesi taleplerinin “yargılamanın esasına katkı sağlamayacağı gerekçesiyle” reddine, dosyanın esas hakkında mütalaasını bildirmesi için iddia makamına gönderilmesine karar verdi.

Bir sonraki duruşma 11 Nisan 2019’da.

2. duruşma

Gülay Kılıçaslan için yazılan istinabe evraklarına henüz cevap verilmediği görüldü.

Evrakların dönüşünün beklenmesine karar verilerek duruşma 11 Nisan 2019’a bırakıldı.

26. ACM

Mahkeme başkanı: Eda Gerdan - Üyeler: Recep Kurt, Mehmet Akif Ayaz - Savcı: Hakan Özer.

Bayram Güneş duruşmaya katılmadı. Beyanlarının alınması için Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne SEGBİS talimatı yazılmış olduğu görüldü.

Eksik hususların giderilmesi ve talimat mahkemesinden sanığa iddianamenin tebliğinin istenilmesine karar verildi.

Bir sonraki duruşma 19 Mart 2019'da. 

25. ACM

Mahkeme başkanı: Selami Yılmaz - Üyeler: Buket Özkoyuncu, Yıldız Sezgin - Savcı: Mehmet İlker Durmaz.

1. duruşma

“Atılı suçun örgüte yardım suçuna dönüşmesi ihtimaline binaen” ek savunma için süre verilen M.A. önceki beyanlarını tekrar etti. Suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Avukatı Ali Deniz Ceylan’ın kovuşturmanın genişletilmesi yönünde taleplerini içeren dilekçesini dosyaya ibraz ettiği görüldü.

Savcı, “yargılamaya bir katkı sağlamayacağından” taleplerin reddini istedi.

Heyet, “istenen belgelerin yargılamada herhangi bir delil vasfının bulunmaması, AİHM kararlarının getirtilmesi taleplerinin hukuki dayanağının bulunmaması, dilekçedeki taleplerin yargılamaya uzatmaya yönelik olduğu” gerekçeleriyle soruşturmanın genişletilmesi taleplerini ayrı ayrı reddetti.

TMK 7/2'den ceza talebi

Savcı, açıkladığı esas hakkında mütalaasında sanığın TMK 7/2 maddesine göre cezalandırılmasını istedi.

Heyet, sanık ve müdafine esasa karşı savunmalarını hazırlamak için süre vererek duruşmayı 16 Ocak’a bıraktı.

2. duruşma

Alper Akyüz beyanını sunarken mahkeme başkanı üç kez soru sorarak sözünü kesti.

Savunmanın yargıyla ilgili bölümünde Akyüz’e “Kime söylüyorsun bunu? Bizi tanıyor musun? İlk defa gelmiyor musun buraya” gibi sorular sordu. Akyüz “İzin verirseniz savunmama devam edeceğim” diyerek kaldığı yerden devam etti.

Başkan tekrar “Bitiyorsa bitir yoksa keseceğim burada bize hakimlik dersi vermeyeceksin” dedi. Akyüz hatırlatmanın görevi olduğunu ve son paragrafı okuduğunu söyledi. Başkan “Bizimle ilgiliyse okuyamazsın” diye susturmaya çalıştı. Akyüz “Savunmama müdahale edemezsiniz” deyince başkan bu defa “Biz seninle ilgili karar verdik mi? Ne ön yargısından bahsediyorsun” diye konuştu.

Akyüz savunmasını okumaya devam ederken “Öğrencilerin gelip sana nasıl ders anlatacağını söylüyor mu” diye müdahalelerine devam etti.

Başkan sorduğu soruyu tutanağa "aynen" geçirmedi 

Savunmanın ardından Akyüz’e bildiriyi nerede gördüğünü, kim tarafından gönderildiğini, ne şekilde imzaladığını, Bese Hozat diye birinin bir açıklamasını duyup duymadığını, imzaladığı tarihte ülkedeki mevcut durumu bilip bilmediğini sordu.

Mahkeme başkanı (MB): PKK’nın özerklik ilan ettiğini duydun mu?

Akyüz: Özerkliği savunduğunu biliyordum, ilan ettiğini hatırlamıyorum.

MB: Akademisyensin her şeyi biliyorsun, araştırmışsın. Bunu hatırlamıyor musun? Ülkenin bir kısmında özerklik ilan terör örgütüne karşı devlet ne yapsın? Ne düşünüyorsun?

(Başkan böyle konuştu. Ancak tutanağa “Ülkenin bir kısmında özerklik ilan eden terör örgütüne karşı devletin nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda fikrin nedir" yazdırdı.)

Avukatlar Serdar Laçin ve Aslı Kazan sorunun tutanağa aynen geçirilmesini istedi. Avukatların müdahalesi üzerine salona güvenliği çağıran başkan “Ben söz vermeden kimse ayağa kalkmasın sakın. (Sanığı işaret ederek) Ben onunla konuşuyorum” diye sesini yükseltti.

Başkan: Pişman mısın

Akyüz’e son olarak “Pişman mısın” diye sordu. Akyüz, cevap vermek istemediğini söyledi.

Ardından avukat Serdar Laçin, derhal beraat, TCK 301 maddesi kapsamında Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni alınması ve davaların birleştirilmesi taleplerinde bulundu.

Savcı, “birleştirme kararı verildiğinde usuli işlemlerin yargılamayı geciktireceği anlaşıldığından” birleştirme; “atılı suçun TMK 7/2’deki suçu oluşturduğu” gerekçesiyle de TCK 301 talebinin reddini istedi.

Heyet, sanık müdafilerinin bütün taleplerini reddetti. Ek savunmalarını sunmak için süre vererek duruşmayı 10 Ocak 2019’a bıraktı.

27. ACM

Mahkeme başkanı: Tamer Keskin - Üyeler: Ebru Altun Ergül, Simge İncedal - Savcı: Murat Demircioğlu.

Murat Koyuncu savunmasını sundu.

Avukatı Benan Molu kapsamlı savunmasını esas hakkında mütalaadan sonra süre isteyerek yapacağını söyledi. Müvekkilinin duruşmalardan vareste tutulmasını istedi.

Savcı, esas hakkında savunmasını hazırlaması için dosyanın tarafına tevdiini istedi.

Heyet, vareste talebini kabul etti. Esas hakkındaki mütalaasını bildirmesi için dosyanın iddia makamına gönderilmesine karar verdi.

Bir sonraki duruşma 19 Mart 2019’da.

28. ACM

Duruşmada hazır bulunan Baran Alp Uncu esasa karşı mütalaasında önceki beyanlarını tekrar etti. Avukatları ise beraat taleplerini dile getirdi.

Heyet, gerekçesini ekli kararda açıklamak üzere sanığa "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçunu sabit görerek" 1 yıl hapis cezası verdi. "Suçun basın yayın yoluyla işlendiği" gerekçesiyle suçu yarı oranında arttırarak 1 yıl 6 aya çıkardı. Cezada indirime giden heyet, sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 

Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Akademisyen yargılamaları hakkında

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

20 Aralık itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 430 oldu. 60 akademisyen 1’er yıl 3’er ay; 3 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay; 1 akademisyen ise 2 yıl 3 ay; 1 akademisyen 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum oldu. 

HAGB istemeyenler

Bugüne kadar 10 akademisyen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını (HAGB) kabul etmedi. İçlerinden 6'sına 1 yıl 3 ay, 1'ine 1 yıl 6 ay, 1'ine 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Altı kişiden birinin cezası mahkemenin kanaatiyle ertelendi. 2 kişinin kararı henüz açıklanmadı. 3 akademisyene HAGB'ye ilişkin beyanları sorulmadı. Birine 1 yıl 6 ay, birine 1 yıl 3 ay, birine 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi:

* Prof. Dr. Büşra Ersanlı - 32. ACM - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Erteleme yapılmadı.

* Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel - 32. ACM - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Erteleme yapılmadı.

* Prof. Dr. Ayşe Erzan - 32. ACM - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Erteleme yapılmadı.

* Prof. Dr. Nesrin Sungur Çakmak - 32. ACM - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Erteleme yapılmadı.

* Prof. Dr. Özdemir Aktan - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Erteleme yapılmadı.

* Öğr. Gör. Aslı Takanay - Karar açıklanmadı.

* Doç. Dr. Esra Arsan - Karar açıklanmadı.

* Prof. Dr. Gülhan Türkay - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Mahkeme kanaatiyle 2 yıl denetimle ertelendi.

* Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Bozdağ - 1 yıl 6 ay hapis cezası. Cezada indirime gidilmedi. Erteleme yapılmadı.

* Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı - 2 yıl 6 ay hapis cezası. HAGB'yi kabul etmediğini açıklamıştı. Yasal imkan bulunmadığından ceza ertelenmedi.

HAGB sorulmayanlar

* Arş. Gör. Onur Baysal - 28. ACM - 1 yıl 3 ay. HAGB beyanı sorulmadan HAGB'li ceza kararı verildi.

* Dr. Yonca Güneş Yücel - 28. ACM - 1 yıl 6 ay. HAGB sorulmadan kabul ettiği ileri sürüldü. 2 yıl denetimle erteleme yapıldı.

* Prof. Dr. Gençay Gürsoy - 37. ACM - HAGB hususunda hiç beyanı alınmadı. 2 yıl 3 ay hapis cezası.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava TMK 7/2'den sürüyor.

(TP)

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/203745-mahkeme-baskani-akademi...