Uluslararası Siyaset Bilimi Birliği’nden Türkiye’de İfade Özgürlüğü Ve Akademik Özgürlükler Açıklaması

Tarih: 
01.02.2016

İngilizceden çeviren: Translators for justice

Kaynak: https://www.ipsa.org/news/news/message-president-statement-freedom-speech-and-academic-freedom-turkey

Başkanın Mesajı:

Türkiye’de İfade Özgürlüğü ve Akademik Özgürlükler Açıklaması

Değerli Meslektaşlarım ve Arkadaşlarım,

Uluslararası Siyaset Bilimi Birliği’nin (IPSA) Misyon Bildirgesi’nde, birliğin tüm dünyada siyaset biliminin gelişmesini desteklemek, herkesin içinde yer aldığı kapsayıcı ve küresel bir siyaset bilimi topluluğu yaratmak ve siyaset bilimi aracılığıyla kadın erkek herkesin siyasette daha etkin rol alabilmesi için çalışmak ilkelerine bağlı olduğu belirtilmiştir. IPSA gelişmiş ve gelişen demokrasilerdeki bilim insanları arasında işbirliğini güçlendirmeyi ve sosyal bilimlerin gelişmesi için gerekli olan akademik özgürlükleri desteklemeyi hedefler.

Türkiye’de siyaset bilimcilerinin ve diğer meslektaşlarımızın görüşlerini açıkça ifade etmeleri nedeniyle tehdit edilmeleri, dünyanın her yerindeki IPSA üyelerini derin bir endişeye sevk etmiştir. Demokrasi, yalnızca yurttaşların düşünce ve ifade özgürlüklerine saygı duyulmasını değil, yapıcı bir diyaloğun yürütülebilmesini olanaklı kılan bir ortamın sağlanmasını da gerektirir.

IPSA ulusların iç politikaları konusunda tavır almaz ve tam da bu nedenle söz konusu akademisyenler bildirisinin içeriği konusunda yorumda bulunmaz. Bununla birlikte, biz, bildiriyi imzalayan akademisyenlerin ve yurttaşların demokratik bir toplumda barışçıl görüşlerini herhangi bir idari ya da yasal müeyyideye maruz kalmadan ifade etme haklarının olduğuna inanıyoruz. Türk hükümetinin akademik özgürlükleri ve ifade özgürlüğünü garanti altına alacağını ümit ediyor ve IPSA’nın görüşlerini demokratik değerlerin gereği olarak paylaşacağına inanıyoruz.

Aiji Tanaka, Başkan

Uluslararası Siyaset Bilimi Birliği