Bir Akademisyene 1 Yıl 3 Ay Ertelemeli Hapis Cezası

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
14.12.2018

28. ACM'de Hazal Azeri'ye 1 yıl 3 ay hapis cezaası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı. Yonca Demir'in duruşmasında avukatı heyetin reddinin istedi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini  imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları devam etti.

Bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ve Mersin'de dört akademisyenin duruşmaları görüldü:

Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM): Mersin Üniversitesi'nden ihraç edilen Galip Deniz Altınay'ın birinci duruşması.

İstanbul 28. ACM: MSGSÜ'den Arş. Gör. Hazal Azeri'nin ikinci, Bilgi Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Yonca Demir'in üçüncü duruşması.

İstanbul 30. ACM: Doğuş Üniversitesi'ndeki görevinden atılan Prof. Dr. Serdar Değirmencioğlu'nun ikinci duruşması.

Bir kişiye ceza

28. ACM heyeti Hazal Azeri için Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2 maddesinde düzenlenen "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu sabit gördü. 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Terörle Mücadele Kanunu 7/2

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Kararda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği takdirde, kişi beş yıl içinde kasten yeni bir suç işlemezse hüküm ortadan kaldırılıyor.

Ceza Muhakemesi Kanunu madde 231’deki düzenlemede şu ifadeler öne çıkıyor.

“Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.  Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar.”

Heyetin reddi talebi

28. ACM'de avukat Meriç Eyüboğlu Yonca Demir'in duruşmasında "subjektif davranıldığı ve tarafsızlığın ihlal edildiği" gerekçeleriyle heyetin reddini istedi. 

Heyet, heyetin reddi talebini reddederek duruşmayı erteledi. Eyüboğlu karara bir üst mahkemede itiraz edebilecek.

28. ACM

Mahkeme başkanı: Muhsin Onay - Üyeler: Harun Bayram, Merve Çınar - Savcı: Mehmet Fatih Aldemir.

1. duruşma

Hazal Azeri savunmasını sözlü ve yazılı olarak sundu.

Avukatı Fuat Ekin yazılı savunmasını mahkemeye sunduğunu belirterek müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Duruşma savcısı, “toplanacak delil kalmamıştır” diyerek esas hakkında mütalaasını sundu. 

“Metnin öz itibariyle PKK’nın propagandası olduğunu” söyleyen savcı, sanığın Terörle Mücadele Kanunu 7/2 maddesine göre cezalandırılmasını istedi.

1 yıl 3 ay ceza

Esasa karşı savunmaları sorulan avukat Ekin ve Azeri önceki beyanlarını tekrar etti.

Heyet, gerekçesini ekli kararda açıklamak üzere sanığa "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçunu sabit görerek" 1 yıl hapis cezası verdi. "Suçun basın yayın yoluyla işlendiği" gerekçesiyle suçu yarı oranında arttırarak 1 yıl 6 aya çıkardı. Cezada indirime giden heyet, sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 

Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

2. duruşma

Yonca Demir duruşmada hazır bulundu. Avukatı Meriç Eyüboğlu hakimin-heyetin reddi talebinde bulunarak şöyle konuştu:

"Mahkemeniz tarafından biraz önceki duruşma da dahil olmak üzere aynı iddianame ile aynı fiili işledikleri için yargılanan ve kısaca akademisyen davaları diye adlandırılan bu davalardaki kararın açıklanmış olmasıdır.

"Etik bildirgelerde yer aldığı gibi mahkemenin tarafsızlığı en önemli ilkedir. Oysa aynı iddianameye dayalı davada ceza kararı verilmiş olması, biz bu davada ne savunma yaparsak yapalım mahkemenizin ne yapacağı bellidir. Bu da adil yargılanma hakkının ihlali anlamına gelmektedir. Mahkemeniz verdiği kararlarda herhangi bir kişiselleştirme de yapmamaktadır.

"Bu nedenle doğrusu CMK’nın 30. maddesi gereği heyetin kendisinin geri çekilmesidir. Aksi halde bu yönde karar verilmeyecekse bunun hakimin-heyetin reddi olarak talep ediyoruz."

"Subjektif değerlendirme var"

İlk duruşmada Demir’e savunma için süre verildiğini ancak ikinci duruşmada mahkemenin kendi ara kararından vazgeçtiğini de hatırlatan Eyüboğlu, savunma hakkının ihlal edildiğini söyledi:

“Müvekkile yönelik subjektif değerlendirme söz konusudur. Bu da hakimin-heyetin reddi talebimizin ikinci nedenidir. Heyet değişikliği olduğu için isimleri de okumak isterim. Başkan: Ersin Özaslan. Üyeler: Serkan Yoğurtçu, Muhsin Onay."

Savcı, hakimin-heyetin reddi talebinin “duruşmayı uzatmak amacıyla yaptığı anlaşılarak geri çevrilmesini” istedi.

Heyetin reddinin reddi

Heyet, “yargılamada gelinen aşama, sanığın savunma yapmış olması hususları göz önüne alınarak, sanık müdafinin talebi duruşmayı uzatmak amaçlı yaptığı açıkça anlaşıldığından” hakimin-heyetin reddi talebini reddetti.

Sanık müdafinin karara itiraz etmesi halinde itirazın değerlendirilmesi ve karara bağlanması amacıyla dosyanın 29. ACM’ye gönderilmesine, 29. AVM’nin itiraza red kararı vermesi halinde sanığa ve sanık müdafine esas hakkında savunma yapmak için süre verilmesine karart verdi.

Bir sonraki duruşma 24 Ocak 2019’da.

30. ACM

Serdar Değirmencioğlu yurtdışında olduğu için duruşmaya katılamadı. Avukatı bir önceki celse müvekkili hakkında verilen yakalama kararının kaldırılmasını, savunmasının istinabe yoluyla alınmasını talep etti.

Heyet, avukata müvekkilinin yurtdışındaki açık adresini bildirmesi içn süre verilmesine, bildirildiği takdirde yakalama emrinin kaldırılması ve istinabe yoluyla savunmasının alınması taleplerinin değerlendirilmesine karar verdi. 

Bir sonraki duruşma 3 Nisan 2019'da.

Mersin

Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Galip Deniz Altınay'ın talimatla duruşması görüldü. Savunmasını mahkemeye yazılı olarak sunan Altınay suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Heyet hakkında "örgüte yardım" suçunun uygulanmasına binaen" ek savunmasını sordu. Altınay süre talep etti.

Avukatları savunmalarını ve ek savunmalarını esas mahkemeye bildireceklerini belirterek süre talebinde bulundu. 

Mahkeme heyeti süre talebini kabul ederek dosyanın yerel mahkemesi olan 25. ACM'ye gönderilmesine, duruşmanınn bu nedenlerle 19 Mart 2019'a bırakılmasına karar verdi.

Akademisyen yargılamaları hakkında

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

14 Aralık itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 429 oldu. 58 akademisyen 1’er yıl 3’er ay; 3 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay; 1 akademisyen ise 2 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum oldu. 

HAGB istemeyenler

Bugüne kadar 9 akademisyen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını (HAGB) kabul etmedi. İçlerinden 6'sına 1 yıl 3 ay, 1'ine 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Altı kişiden birinin cezası mahkemenin kanaatiyle ertelendi. 3 akademisyen HAGB'ye ilişkin beyanları sorulmadı. Birine 1 yıl 6 ay, birine 1 yıl 3 ay, birine 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

* Prof. Dr. Büşra Ersanlı - 32. ACM - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Erteleme yapılmadı.

* Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel - 32. ACM - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Erteleme yapılmadı.

* Prof. Dr. Ayşe Erzan - 32. ACM - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Erteleme yapılmadı.

* Prof. Dr. Nesrin Sungur Çakmak - 32. ACM - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Erteleme yapılmadı.

* Prof. Dr. Özdemir Aktan - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Erteleme yapılmadı.

* Öğr. Gör. Aslı Takanay - Karar açıklanmadı.

* Doç. Dr. Esra Arsan - Karar açıklanmadı.

* Prof. Dr. Gülhan Türkay - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Mahkeme kanaatiyle 2 yıl denetimle ertelendi.

* Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Bozdağ - 1 yıl 6 ay hapis cezası. Cezada indirime gidilmedi. Erteleme yapılmadı.

HAGB sorulmayanlar

* Arş. Gör. Onur Baysal - 28. ACM - 1 yıl 3 ay. HAGB beyanı sorulmadan HAGB'li ceza kararı verildi.

* Dr. Yonca Güneş Yücel - 28. ACM - 1 yıl 6 ay. HAGB sorulmadan kabul ettiği ileri sürüldü. 2 yıl denetimle erteleme yapıldı.

* Prof. Dr. Gençay Gürsoy - 37. ACM - HAGB hususunda hiç beyanı alınmadı. 2 yıl 3 ay hapis cezası.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava TMK 7/2'den sürüyor.

(TP)

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/203554-bir-akademisyene-1-yil-...