Zeynep Altok'un Beyanı

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
12.12.2018

"Tüm siyasi ve toplumsal sorunların hukuk ve demokrasi çerçevesi içinde, kamuoyunun gözü önünde, şeffaf, özgür ve meşru bir yöntemle çözülmesi yanlısıyım."

Bilgi Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Zeynep Altok'un Barış İçin Akademisyenlerin "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzalaması sebebiyle "Terör örgütü propagandası" iddiasıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davadaki beyanını yayınlıyoruz.

2016'nın Ocak ayında 1128 değerli meslektaşımla birlikte “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriye imza vermek suretiyle terör örgütü propagandası yaptığım iddia ediliyor.

Bildiride bir kez bile herhangi bir terör örgütünün adı geçmemekte, dolaylı bahsi de edilmemekte, daha da önemlisi şiddet övülmemekte, şiddet çağrısı yapılmamaktadır.

Tam aksine, siviller açısından son derece tehlikeli çatışma ortamının bir an evvel aşılabilmesi yönünde barışçıl bir tavır ortaya konmaktadır.

Ben de şahıs olarak her zaman şiddete karşı oldum. Bu bakımdan bazı devlet görevlilerinin insan hakkı ihlalleri içeren şiddet kullanımlarını eleştirdiğim gibi, herhangi bir yasadışı silahlı örgütün eylemlerini veya ideolojisini desteklemem de söz konusu olamaz.

Evrensel hukuk ve demokrasi ilkeleri dışında bir muhalefet yoluna sempatim kesinlikle yoktur.

Tüm siyasi ve toplumsal sorunların hukuk ve demokrasi çerçevesi içinde, kamuoyunun gözü önünde, şeffaf, özgür ve meşru bir yöntemle çözülmesi yanlısıyım.

Beni bildiriyi imzalamaya iten, en başta sivil halkın zarar görmesine ilişkin insani, vicdani endişelerim ve basında çıkan haberlerin bende yarattığı aciliyet hissiydi. İkinci olarak da kökleşmiş toplumsal sorunların silahla çözülemeyeceğine olan derin inancımdı.

Dolayısıyla, şahsıma yönelik "terör propagandası yapma" suç isnadı doğru değildir.

Ne bildirinin içeriğiyle ne de benim şahsi gerçekliğimle bağdaşmamaktadır.

İddianamede şahsıma isnat edilen suçlamaları tamamen reddediyorum ve beraatimi talep ediyorum.

(ZA/TP)

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/203477-zeynep-altok-un-beyani