Yargıtay, Akademisyen Davasında İstanbul 24. ACM'yi Yetkili Buldu

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
28.11.2018

Akademisyen Esin Gülsen'in davasında önce İstanbul sonra Ankara ağır ceza mahkemelerinin yetkisizlik kararı vermesi üzerine Yargıtay'a giden dosyada İstanbul ağır ceza mahkemeleri yetkili bulundu.

Barış İçin Akademisyenler hakkında “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla farklı şehirlerde açılan davalara ilişkin kararı Yargıtay verdi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM), Mersin Üniversitesi imzacılarından Arş. Gör. Esin Gülsen’in davasında yetkisizlik kararı vermiş dosya Gülsen’in ikametgahının bulunduğu il olan Ankara 27. ACM'ye (ACM) gönderilmişti.

Ankara 27. ACM’nin de dosyada yetkisizlik kararı vermesi üzerine usule göre Yargıtay’a giden dosyada İstanbul Ağır Ceza mahkemelerinin yetkili olduğuna hükmetti.

Dosya 24. ACM’ye gönderilecek

Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne yetki uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosyada İstanbul 24. ACM’nin vermiş olduğu yetkisizlik kararı kaldırıldı.

Dosyanın yerine gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildi.

Yetkisizlik nedir?

Mahkemenin davada kesin yetki bulunması hali, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 114/1-ç hükmü uyarınca dava şartı olarak kabul edilir.

Yetkisizlik HMK madde 115’e göre, taraflarca her aşamada ileri sürülebileceği gibi, mahkemece de her zaman araştırılabilir.

Mahkeme, davalının kesin yetki itirazını haklı bulur veya kesin yetki kuralı uyarınca kendisinin yetkisiz olduğu kanısına varır yahut ilk itiraz olarak ileri sürülen yetkisizlik iddiasını haklı bulursa, yetkisizlik kararı verir. Mahkeme, yetkisizlik kararında, yetkili mahkemeyi de gösterir.

Yargıtay nasıl devreye girer?

HMK’nın 22. maddesine göre,

1) Yetkili mahkemenin bir davaya bakmasına herhangi bir engel bulunduğu yahut iki mahkeme arasında yargı çevrelerinin sınırlarının belirlenmesinde tereddüt ortaya çıktığı takdirde, yetkili mahkemenin tayininde, ilk derece mahkemeleri için bölge adliye mahkemelerine, bölge adliye mahkemeleri için Yargıtay’a başvurulur.

2) İki mahkemenin aynı dava hakkında göreve veya yetkiye ilişkin olarak verdikleri kararlar kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleştiği takdirde, görevli veya yetkili mahkeme, ilgisine göre bölge adliye mahkemesince veya Yargıtayca belirlenir.

Kaç dosyada yetkisizlik kararı verildi?

Barış İçin Akademisyenlerin davaları 5 Aaralık 2017’de Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde başladı. Bugüne kadar toplamda 386 kişinin ilk duruşmaları görüldü.

İçlerinden Esin Gülsen ile beraber, 14. ACM’de Mersin Üniversitesi'nden ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Hakan Mertcan ile Munzur Üniversitesi'nden ihraç edilen Arş. Gör. Adnan Şahin ve 27. ACM’de Çukurova Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Esengül Ayyıldız olmak üzere toplam dört kişinin dosyasında yetkisizlik kararı verildi.

Ayyıldız’ın dosyasında yetkisizlik kararı verilmesini avukatları talep etti. Ancak Şahin ve Mertcan’ın dosyalarında heyet, avukatların talebi olmadığı halde mahkemenin yetkisizliğine karar verdi.

Akademisyen yargılamaları hakkında

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

Terörle Mücadele Kanunu 7/2

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

(TP)

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/203009-yargitay-akademisyen-da...