Bir Akademisyene Daha Ertelemeli 1 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
16.10.2018

Bir akademisyene TMK 7/2'den ertelemeli 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Dört akademisyen için farklı mahkemelerde açıklanan mütalaalarda aynı suçlamadan hapis cezası istendi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini  imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti.

25. ACM'de; Bilgi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Tansel Korkmaz ve Öğr. Gör. Yörük Kurtaran ile Sabancı Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sibel Irzık'ın ilk duruşmaları.

27. ACM'de, Boğaziçi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Murat Koyuncu'nun ikinci duruşması.

28. ACM'de, MSGSÜ'den araştırma görevlileri D.Ü.K., Yonca Güneş Yücel, Onur Baysal, Sabancı Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Fevziye Deniz Tarba Ceylan, YTÜ'den Arş. Gör. Gülçin Karabağ ve Bilgi Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ayten Zara'nın birinci duruşmaları.

35. ACM'de, Bahçeşehir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Selim Eyüboğlu'nun ikinci duruşması.

36. ACM'de, Koç Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. B.C.B.'nin üçüncü duruşması.

37. ACM'de, Marmara Üniversitesi'nden ihraç edilen araştırma görevlileri E.D.G. ve Hülya Dinçer ile Kemerburgaz Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Bozdağ ve Kadir Has Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Gülşah Kurt'un ikinci duruşmaları görüldü.

1 akademisyene ertelemeli ceza

36. ACM bugün üçüncü duruşması görülen Koç Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. B.C.B.'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ceza ertelendi.

28. ACM'de bir, 37. ACM'de üç akademisyen için esas hakkında mütalaalar açıklandı. Her iki heyetin savcısı da akademisyenlerin Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2'ye göre cezalandırılmasını istedi.

Terörle Mücadele Kanunu 7/2

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

4 akademisyen savunma yaptı

Akademisyenlerden E.D.G, Selim Eyüboğlu, D.Ü.K., Yörük Kurtaran ve Ayten Zara duruşmalarına katılamadı.

Gülşah Kurt, Hülya Dinçer, Lütfiye Bozdağ ve Fevziye Deniz Tarba Ceylan savunmalarını yaptı.

Avukatların 13. ACM'de devam eden dört akademisyenin dosyasıyla birleştirme talepleri reddedildi. 

13. ACM’deki dosya

Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy, Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları gerekçesiyle haklarında TMK 7/2'den açılan davada, savcının talebi üzerine Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesinden yargılama yapılması için Adalet Bakanlığı'na yargılama izni için başvuruldu. Bakanlık ilgili izni verdi. Dört akademisyenin yargılaması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

TCK 301

Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

TCK 314'ten ek savunma

25. ACM heyeti "suçun vasfının değişme ihtimaline binaen" Sibel Irzık ve Tansel Korkmaz'ın "örgüte üye olmamakla beraber örgüte yardım etme" suçlamasından ek savunma hazırlamalarını istedi.

TCK 220/7

Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek olan ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir.

TCK 314/2

TCK madde 220/7’ye göre suçlanan kişiye verilecek cezayı kapsayan maddedir. Buna göre, örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

TMK 5/1

Bu maddeye göre, yukarıda tanımlanan suçtan ceza alan kişiye verilen ceza yarıda bir oranında arttırılır.

Duruşmalardan ayrıntılar şöyle:

 25. ACM

Mahkeme Başkanı: Akın Kavi - Üyeler: Beyhan Acar, Emrah Kayasan - Savcı: Mehmet İlker Durmaz.

1. duruşma

Bilgi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Tansel Korkmaz savunmasını hazırlamak için ek süre istedi. Heyet, "suçun vasfının değişme ihtimaline binaen" sanığa "örgüte üye olmamakla beraber örgüte yardım etme" suçlamasından savunma hazırlaması yönünde ihtar yapıldı.

Avukatları Ali Deniz Ceylan ve Sevgi Kalan derhal beraat, mahkemenin kendi bünyesindeki akademisyen dosyalarını birleştirmesi ve ek süre talebinde bulundular.

Mahkeme heyeti, derhal beraat ve birleştirme taleplerini reddetti. Sanığa ve avukatlarına savunmalarını hazırlamak üzere ek süre verdi. Bir sonraki duruşma 22 Ocak 2019'da.

2. duruşma

Bilgi Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Yörük Kurtaran yurtdışında olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamadı.

Heyet avukatları Serdar Laçin ile Aslı Kazan'ın istinabe talebini kabul etti. Bir sonraki duruşma 26 Şubat 2019'da görülecek.

3. duruşma

Sabancı Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sibel Irzık savunma için ek süre istedi. Heyet sanığa Heyet, "suçun vasfının değişme ihtimaline binaen", "örgüte üye olmamakla beraber örgüte yardım etme" suçlamasından savunma hazırlaması yönünde ihtar yaptı.

Avukatı Meriç Eyüboğlu derhal beraat talebi kabul edilmediği takdirde akademisyen dosyalarının 13. ACM'de devam eden dört akademisyenin dava dosyasıyla birleştirilmesi aksi halde mahkemenin kendi içindeki dosyaları birleştirmesi talebinde bulundu.

Heyet bütün talepleri reddetti. Sanığa ve avukatına savunma için ek süre verildi. Bir sonraki duruşma 17 Ocak 2019'da.

27. ACM

Mahkeme Başkanı: Tamer Keskin - Üyeler: Ramazan Çiçek, Talip Ergen - Savcı: Murat Demircioğlu.

Boğaziçi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Murat Koyuncu'ya iddianame duruşma esnasında tebliğ edildi. Savunma için süre talebi kabul edildi. Sanığa gelecek celse duruşma salonunda hazır bulunması için ihtar yapıldı.

Bir sonraki duruşma 20 Aralık'ta. 

28. ACM

Mahkeme Başkanı: Ersin Özaslan - Üyeler: Serkan Yoğurtçu, Muhsin Onay - Savcı: Orhan Uzun.

1. duruşma

MSGSÜ'den Arş. Gör. Yonca Güneş Yücel duruşma salonunda hazır bulundu. Ancak avukatı başka bir mahkemede görülen bir davada olduğu için yargılamaya daha sonra başlamalarını rica etti. Mahkeme başkanı Yücel'e "Kimlik tespiti sorularına cevap vermek zorundasın" dedi. Yücel "Benimle sen diye konuşmayın lütfen" diyerek başkandan ricada bulundu.

Mahkeme başkanı: Bana bak sen sanıksın

Başkan "Bana bak sen sanıksın burada, düzgün konuş" diye Yücel'e sesini yükseltti ve yargılamaya avukat gelmeden başladı. Yücel'in tepkisi üzerine başkan "Güvenliği çağırır seni tutuklatırım burada" diye tehditte bulundu.

Ardından güvenliği salona çağırarak "Bunu alın" dedi. İzleyicilerin müdahalesi üzerine tüm salon boşaltıldı. Heyet kararında sanığa avukatı huzurunda süre yapmak için süre vererek duruşmayı 18 Ekim'e bıraktı.

2. duruşma

MSGSÜ'den Arş. Gör. Onur Baysal da avukatı olmadan yargılamaya alındı.

Savcı ara mütalaasında "sanık ve müdafilerinin yargılamayı geciktirmeye çalıştığını" bu nedenle en yakın güne süre verilmesini talep etti.

Heyet aynı gerekçeyle duruşmayı 23 Ekim'e bıraktı.

3. duruşma

YTÜ'den Arş. Gör. Gülçin Karabağ'ın duruşması da avukatı olmadan görüldü. Savcı mütalaasını tekrarladı. Bir sonraki duruşma 25 Ekim'de.

4. duruşma

Bigi Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ayten Zara raporlu olduğu için duruşmaya katılamadı. Savcı mütalaasını tekrarladı.

Bir sonraki duruşma 13 Kasım'da. 

5. duruşma

Sabancı Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Fevziye Deniz Tarba Ceylan savunmasında şunları söyledi:

"Bu iddianamede konu edilen yazıya o tarihte Güneydoğu Anadolu’da meydana gelen can kayıpları ve acılardan duyduğum üzüntüyü dile getirmek ve barış çağrısı yaptığına inandığım için, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirerek ve Anayasal ve demokratik haklarımı kullanarak adımı ekledim.

"Metnin genelinde vurgu yapılan barışa çağrı mesajından  başka bir kasıt veya amacım yoktur. Vicdani ve duygusal bir tepki vererek o günlerde yaşanan acıların durması için bu çağrıya katıldım. Tarafıma yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatimi istiyorum."

Mütalaa açıklandı

Avukat Selin Yılmaz'ın derhal beraat ve birleştirme talepleri reddedildi. Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanığın TMK 7/2'ye göre cezalandırılmasını istedi.

Heyet sanığa ve avukatına esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre verdi. Sanığın savunması alındığı için duruşmalardan vareste tutulması talebi kabul edildi. 

Bir sonraki duruşma 25 Ekim'de. 

6. duruşma

MSGSÜ'den Arş. Gör. D.Ü.K raporlu olduğu için duruşmaya katılamadı. Savcı mütalaasını tekrarladı.

Bir sonraki duruşma 20 Aralık 09.15'te görülecek.

35. ACM

Bahçeşehir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Selim Eyüboğlu yurtdışında olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamadı.

Avukatlar Hülya Gülbahar ile Özlem Ayata'nın istinabe talebi kabul edildi. 

Bir sonraki duruşma 18 Haziran'da. 

36. ACM

Mahkeme Başkanı: Hakan Özer - Üyeler: Onur Engin Deniz, Gülay Zengin - Savcı: Hasan Adalı.

1 yıl 3 ay hapis cezası

Koç Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. B.C.B. savunmasında suçlamaları reddederek derhal beraatini istedi.

Savcı bir önceki celsede TMK 7/2'den ceza istediği mütalaasını yineledi. Avukat Arın Yeniaras mütalaaya karşı savunmasında TMK 7/2'nin unsurlarının oluşmadığını, müvekkilinin ifade özgürlüğünü kullandığını belirterek derhal beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, "sanığın TMK 7/2'den suçunun sabit görülerek aynı maddenin 1. cümlesi gereğince suçun işleniş biçimi, fiilin özellikleri, katın ağırlığı ve yoğunluğu dikkate alınarak 1 yıl hapisle cezalandırılmasına, suçu basın ve yayın yoluyla işlemesi nedeniyle aynı maddenin 2. cümlesi gereğince cezanın ikide bir oranında arttırılmasına, yargılama sıraındaki davranışları nedeniyle altıda bir oranında indirim yapılarak 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına" karar verdi. Hapis cezası ertelendi. 

37. ACM

Mahkeme Başkanı: Akın Gürlek - Üyeler: Erol Güngör, Ferhat Şahin - Savcı: Can Tümer Keriş.

1. duruşma

Marmara Üniversitesi'nden ihraç edilen Arş. Gör. E.D.G. görevi sebebiyle yurtdışında olduğu için duruşmaya katılamadı.

Avukat Benan Molu istinabe yoluyla savunmasının alınmasını talep etti. Savcı, istinabe talebinin reddi ve sanık hakkında yakalama emri çıkarılması yönünde ara mütalaa verdi.

Yakalama emri

Heyet, savcının talebini kabul etti. Bir sonraki duruşma 25 Mart 2019'da.

2 ve 3. duruşmalar

Marmara Üniversitesi'nden ihraç edilen Arş. Gör. Hülya Dinçer ve Kadir Has Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Gülşah Kurt savunmalarını sundu.

Savcı da savunmayı böldü

Mahkeme başkanı Dinçer'in savunmasını üç kere bölerek "Kısa tutun. Burada yargılama yapılıyor. Kendinizi kürsüde sandınız herhalde" dedi. Dinçer her defasında savunmasını özetlediğini söyleyerek devam etti.

Savunmanın "Yasalara göre devlet zorunlu olmadıkça şiddet uygulayamaz" dediği kısmında savcı savunmaya müdahale ederek "Devlet şiddet uygulamakta zorunluydu" dedi. Dinçer savunmasını tamamladı.

Avukatları Hasan Fehmi Demir her iki müvekkili için de tevsii tahkikat (soruşturmanın genişletilmesi) taleplerini yazılı olarak sunacağını söyledi. Ayrıca Kurt'un duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti.

Savcı, esas hakkında mütalaasını açıklayarak her iki akademisyenin de TMK 7/2'ye göre cezalandırılmasını istedi.

Heyet sanıklara gelecek celseye kadar kesin süre verdi. Kurt'un vareste tutulma talebi reddedildi. Her iki duruşmada 27 Aralık'ta devam edecek.

4. duruşma

Kemerburgaz Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Bozdağ savunmasını sundu.

Savunmaya yine müdahale

Bozdağ savunmasını yaparken müdahale eden mahkeme başkanı "Devletin kurumlarını töhmet altında bırakıyorsunuz" diyerek iki defa uyarıda bulundu. Avukat Meriç Eyüboğlu söz alarak "Lütfen savunmanın bütününe bakın, kelimelere takılmayın" diye konuştu.

Savcı ceza istediği mütalaasını yineledi.

Heyet avukatın tevsii tahkikat taleplerini bildirmek için istediği süre talebini reddetti. Sanığa bir sonraki celseye kadar kesin süre veren heyet duruşmayı 13 Aralık'a bıraktı. 

Akademisyen yargılamaları hakkında

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

16 Ekim itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 324 oldu. 27 akademisyen 1’er yıl 3’er ay hapis cezasına mahkum oldu. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel ve Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın cezası hariç cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı. Üstel’in ve Ersanlı'nın cezalarının ertelememe gerekçesi olarak "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmediği" ve "mahkemede suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığı" gösterildi.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava sürüyor.

Birleştirme kararları

33. ACM, 25. ACM, 29 ACM, 30. ACM'de akademisyen dosyaları birleştirildi.

(TP)

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/201724-bir-akademisyene-daha-e...