Üç Akademisyenin İlk Duruşmaları Görüldü

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
20.03.2018

Marmara Üniversitesi'nden Dr. Utku Uraz Aydın, Yrd. Doç. Dr. Filiz Arıöz ve Prof. Dr. Nihan Saban'ın davalarının ilk duruşmaları görüldü.

Barış İçin Akademisyenler’in “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlanan dört akademisyen Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmalarına çıktı.

Marmara Üniversitesi (MÜ) İletişim Fakültesi’nden ihraç edilen Dr. Utku Uraz Aydın duruşma salonunda hazır bulundu. Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri bölümünden Yrd. Doç. Dr. Filiz Arıöz ve Hukuk Fakültesi'nden emekli Prof. Dr. Nihal Saban ise raporlu oldukları gerekçesiyle duruşmaya katılamadı.

Duruşmalarda avukatların derhal beraat ve birleştirme talepleri reddedildi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dört akademisyenin yargılandığı dava dosyasındaki iddianame, duruşma tutanakları ve Adalet Bakanlığı ile yapılan yazışmaların istenmesine karar verildi.

Duruşmaların tamamı 11 Ekim'e ertelendi.

İmzacı akademisyenlere yönelik davalar 5 Aralık 2017'de başladı. 20 Mart itibariyle 163 kişinin ilk duruşmaları, bu kişilerden 30'unun ikinci duruşmaları görülmüş oldu. Üç akademisyen hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi, cezalar ertelendi.

Mahkeme heyeti şu isimlerden oluştu: Mahkeme başkanı: Erdoğan Şimşek; Üyeler: Kadir Alpar, Serkan Baş; Savcı: Can Tümer Keriş.

1. duruşma

Marmara Üniversitesi'nden ihraç edilen akademisyen Dr. Utku Uraz Aydın'ın kimlik tespiti yapıldı. Suçlamaları reddeden Aydın, savunasını hazırlamak için ek süre talep etti.

Birleştirme ve derhal beraat talebi

Avukat Özlem Ayata söz alarak usule ilişkin taleplerini sundu:

"Dördüncü demokrasi paketiyle TMK 7/2'de yapılan değişiklik sonrası maddede suçun unsurları daha somut bir hale getirilmiştir. 'Teröre teşvik eden eylemleri meşrulaştıran' yazılar propaganda olabilir. Oysa iddianameye konu sözler eleştirisel bir tutum getirmektedir.

"Dolayısıyla bizim müvekkilimize suç olarak isnat edilen bildiride suç unsuru yok. Şiddete çağrı değil, şiddetin son bulmasını talep eden bir çağrı söz konusu bu metinde. İddianame kelimeler cımbızlanarak hazırlanmıştır. Anayasa  Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları söz konusu durumlarda metnin bütününe bakılması yönünde örnek kararlar vermiştir. 

"13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (ACM) devam eden dört akademisenin devam eden davasıyla metnin ve bildirinin tek olması gerekçesiyle birleştirme talep ediyorum. Soruşturma tek bir dosya üzerinden başlamış, mahkeme dosyaları ise ayrı ayrı açılmıştır. Bu mümkün olmazsa mahkemenizdeki bu bildiriyle ilgili tüm davaların birleştirilmesini talep ediyorum.

"Son olarak 13. ACM'de Türk Ceza Kanunu (TCK) 301'den yargılama yapılması yönünde Adalet Bakanlığı ile yazışmalar yapılmıştır. Yazıya esas teşkil eden tüm belgelerin celbini talep ediyoruz."

13. ACM’deki dosya

Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy, Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları gerekçesiyle haklarında TMK 7/2'den açılan davada, savcının talebi üzerine Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesinden yargılama yapılması için Adalet Bakanlığı'na yargılama izni için başvuruldu. Henüz yanıt gelmedi. Dört akademisyenin yargılaması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

TCK 301

Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, derhal beraat, mahkemedeki dosyaların ve 13. ACM'deki dosya ile birleştirme taleplerini reddetti.

Savunma için ek süre vererek duruşmanın 11 ekim 10.15'te görülmesine karar verdi.

2. duruşma

Marmara Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Nihan Saban raporlu olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamadı. Avukatı Diren Cevahir Şen'in mazeretinin kabulüyle duruşmanın 11 Ekim 10.30'da devam etmesine karar verildi.

3. duruşma

Marmara Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Filiz Arıöz raporlu olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamadı. Avukatı Beraat Bayraktar söz alarak derhal beraat talebinde bulundu:

"Anayasada teminat altına alınan düşünce ve ifade özgürlüğünün gereği olarak derhal beraat kararı verilmesini talep ediyoruz. TMK 7/2'eki değişiklikler göz önüne alındığında da bu karar verilmelidir. Atılı suç yönünden anayasaya aykırılığının mahkemenizce ciddi görülerek AYM'ye gönderilerek bu durumun netleştirilmesini talep ediyoruz.

"13. ACM'deki dava dosyasında TCK 301 maddesi gereğince soruşturma izni Adalet Bakanlığı'ndan talep edildiğinden iddianamede olsa olsa bu madde gereğince dava açılması gerekirdi ancak TMK 7/2'den dava açılmıştır. Bu belgelerin mahkemenize celbini ve bu nedenlerle yargılamanın bu aşamada durmasını talep ederiz. Gerçekleşmediği takdirde mahkemenizde görülen tüm dosyaların birleştirlmesini talep ederiz."

Talepler reddedildi

Mahkeme heyeti, derhal beraat, 13. ACM'deki dosya ve mahkemedeki dosyaların birleştirilmesi taleplerini reddetti. Anayasaya aykırılık yönündeki talebin reddine karar verdi.

Sanığın duruşma günü hazır olması için tekrar tebligat çıkarılmasına, bir sonraki duruşmanın 11 Ekim 10.45'te görülmesine karar verdi.

Ne olmuştu?

1128 akademisyen, 10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adına "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiriyi yayınladı. Toplam imza sayısı 2212'ye ulaştı.

Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy ve Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı Barış İçin Akademisyenler/İstanbul grubu adına "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisi kapsamında yaşananları 10 MArt 2016'da basın toplantısıyla paylaştı. Camcı dışındaki üç akademisyen 15 Mart 2016’da; tutuklama kararı çıktığında yurtdışında olan Camcı ise Türkiye’ye döndüğünde 31 Mart 2016’da “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandı. Dört akademisyen 22 Nisan 2016'daki ilk duruşmada serbest bırakıldı. İlk duruşmada savcı suçlamayı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesinde belirlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" şeklinde değiştirmesiyle yargılama izni için Adalet Bakanlığı'na başvuruldu.

Ekim 2017'de en az 148 imzacı akademisyen hakkında da iddianame hazırlandı. Savcı İsmet Bozkurt'un hazırladığı iddianamede imzacı akademisyenler 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 7/2 maddesinde yer alan "Terör örgütü propagandası" ile suçlandı. İlk duruşmalar 5 Aralık 2017'de görüldü. 20 Mart itibariyle 163 kişinin ilk duruşmaları, bu kişilerden 30'unun ikinci duruşmaları görülmüş oldu. Üç akademisyen hakkında1 yıl 3 ay hapis cezası verildi, cezalar ertelendi.

(TP)

Kaynak: https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/195297-uc-akademisyenin-ilk-...