27 Eylül 2016, Salı günü Çağlayan’da buluşuyoruz! / Come join us at the Çağlayan Courthouse on September 27, 2016!

Yazar / Referans: 
BAK
Tarih: 
26.09.2016

Değerli Dostlar,

BARIŞ ve DEMOKRASİ içinde bir arada YAŞAMA talebimizden de, bu haklı talebi ortak ve gür sesimizle ifade etme özgürlüğümüzden de, üniversitelerde maruz bırakıldığımız tüm hak ihlallerine karşı emek ve bilimsel birikimle kazandığımızı geri alma mücadelemizden de vazgeçmeyiz! 

Dupduru sözümüzle, onurlu ve kararlı dayanışmamızla, yeniden ve birlikte Çağlayan’a dönüyoruz! Barışın Akademisyenleri’nden Esra Mungan, Meral Camcı, Kıvanç Ersoy ve Muzaffer Kaya için beraat istiyoruz, çünkü biliyoruz: BARIŞ talebi suç sayılamaz ve yargılanamaz! Bir kez daha haykırıyoruz: Biz dörtten fazlayız, barış talebimizde ısrarcıyız!

27 Eylül 2016, Salı günü Çağlayan’da buluşuyoruz!

 

Basın açıklaması Saati: 12.00

Duruşma Saati: 13.30

 

Dear friends,

We are not giving up on our demand to live together in PEACE and DEMOCRACY! We refuse to relinquish our FREEDOM of EXPRESSION, with which we have collectively and loudly voiced our demand to LIVE in PEACE and DEMOCRACY! We persist, despite the many violations of our rights, in our struggle to reclaim that which is rightly ours—our positions, our degrees, our jobs, which we achieved thanks to our own labor, and years of striving in pursuit of academic betterment.

Once again and all together we are returning to the Çağlayan Courthouse, armed only with our sincere words, and our proud and determined solidarity! We ask for the acquittal for the Peace Academics Esra Mungan, Meral Camcı, Kıvanç Ersoy and Muzaffer Kaya, because we know that the demand for PEACE is not a crime and it therefore cannot be put on trial! Once again we raise our voices in unison: We are more than four, we insist on our demand for peace!

Come join us at the Çağlayan Courthouse on September 27, 2016!

Time of the Press Release: 12 noon

Time of the Hearing: 1.30 p.m.