Bir akademisyen daha haklı bulundu

Yazar / Referans: 
DİHA
Tarih: 
23.04.2016

AMED (DİHA) - "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı için sözleşmesi feshedilen Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Sonja Teresa Katherina Galler, açtığı davayı kazandı. 

Savaşın son bulması talebiyle yerli ve yabancı bini aşkın akademisyen tarafından imzalanan "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı için sözleşmesi feshedilen Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Sonja Teresa Katherina Galler açtığı davayı kazandı. Galler'in, 16 Şubat'ta avukatı aracılığı ile Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması talebiyle yaptığı başvuruda, yönetim kurulunun aldığı uzaklaştırma kararının, davacının haklı beklentisinin zedelenmesi sonucu doğurduğu, sözleşme yapan kişinin davacının sözleşmesinin uzatılmasından daha sonraki bir tarihte göreve başladığı ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istendi.

'Üniversite yönetimi mahkemeye bilgi ve belge götürmemiş'

22 Şubat, 17 Mart ve 31 Mart tarihlerinde görülen ara mahkemelerde, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu'nun kararı sonrasında, atamanın uygun olup olmadığına ilişkin üniversite yönetim kurulunca alınmış olması gereken kararların sunulmadığı, gereklerin yerine getirilmemesi halinde dosyadaki belgelere göre karar verileceği yönünde ihtar çekilmesine rağmen Dicle Üniversitesi yönetiminin mahkemeye bilgi ve belge aktarımı yapmadığı görüldü.

'Yürütmenin durdurulmasına karar verildi'

Alman Akademisyen Galler hakkında 11 Nisan tarihinde mahkemenin verdiği kararda, "Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğacağından 2577 sayılı kanunun 27'nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın 'yürütmenin durdurulmasına' oy birliğiyle karar verildiği" ifadelerine yer verildi. 

Ne olmuştu?

Sözleşmeli olarak 6 yıldır üniversitede görev yapan Galler, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sözleşmesinin 25 Kasım 2015 tarihinde 2015/21-4 sayılı yönetim kurulu kararıyla bir yıl süre ile uzatılmasına rağmen, bildiriye imza atmasının ertesi günü 12 Ocak 2016'da yönetim kurulu kararıyla sözleşmesi feshedilerek üniversiteden uzaklaştırılmıştı.