Anayasa Mahkemesi Kararı Sonrası Türk Sosyal Bilimler Derneği Açıklaması

Yazar / Referans: 
Türk Sosyal Bilimler Derneği
Tarih: 
08.08.2019

11 Ocak 2016 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan Barış Bildirisi’ni imzaladıkları için kendilerine verilen cezaların hak ihlali oluşturduğu gerekçesiyle bir grup akademisyen Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuştu. 26 Temmuz 2019 tarihinde AYM bu başvuruları haklı bularak söz konusu cezaların hak ihlali kapsamına girdiği kararını verdi.

AYM kararları kesin ve bağlayıcıdır. Anayasanın açık hükmü gereğince devam etmekte olan davaların beraat ile sonuçlanması, ceza alan akademisyenler hakkındaki tüm hükümlerin bozulması ve henüz dava açılmamış olan akademisyenler hakkında hiçbir dava açılmaması gerekmektedir.

Üniversitelerin nitelikli araştırma ortamı sağlayarak daha donanımlı bireyler yetiştirmelerinin ve böylece bilimsel ve teknolojik gelişmede öncü rolü oynayabilmelerinin ön koşulu, hukuk dışı girişimlerin sonlandırılması ve bilimsel özgürlüğün temin edilmesidir. Bu nedenle özgürlük konusundaki hak ihlallerine ve üniversitenin kurumsal özerkliğinin ortadan kaldırılmasına karşı her koşulda demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunduğumuzu bir kez daha beyan ediyoruz. AYM kararı sonrasında, üniversitelerinden ihraç edilmiş meslektaşlarımızın tüm özlük haklarıyla birlikte görevlerine iade edilmelerini ve üniversitelerine geri dönmelerini bekliyoruz.

TSBD Yönetim Kurulu

Kaynak: http://tsbd.org.tr/?p=559