TMMOB Basın Açıklaması

Yazar / Referans: 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
Tarih: 
29.07.2019

Barış Akademisyenlerine verilen tüm cezalar kaldırılmalı, ihraç edilen akademisyenler derhal üniversitelerine geri döndürülmelidir.

Anayasa Mahkemesi'nin Barış İçin Akademisyenler bildirisinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesine ilişkin kararı üzerine TMMOB Yönetim KUrulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 29 Temmuz 2019 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

BARIŞ AKADEMİSYENLERİNE VERİLEN TÜM CEZALAR KALDIRILMALI, İHRAÇ EDİLENLER AKADEMİSYENLER DERHAL ÜNİVERSİTELERİNE GERİ DÖNDÜRÜLMELİDİR!

İnsan hak ve özgürlüklerine ilişkin davalarda en üst yargı makamı olan Anayasa Mahkemesi, 26 Temmuz 2019 tarihinde verdiği kararla, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza attıkları için haklarında hapis cezası verilen akademisyenlerin ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti. Anayasa Mahkemesinin verdiği bu karar, hem barış istedikleri için büyük mağduriyetler yaşayan akademisyenler, hem de ülkemiz hukuku ve demokrasisi açısından son derece sevindiricidir.

Siyasi iktidar, en başından itibaren “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini, eleştirel düşünceyi akademiden dışlayarak, üniversiteleri tek adam rejimine uygun yapılar haline getirmenin bir bahanesi olarak kullanmıştır. Çatışmaların sona erdirilmesi ve barışın sağlanması talebiyle imzaladıkları ortak bildiri nedeniyle bugüne kadar çok sayıda akademisyen KHK’larla ihraç edilmiş, bir kısmının sözleşmesi yenilenmemiş, birçoğu hakkında da hapis cezası hükmü verilmişti.

Barış istediği için büyük bedeller ödeyen akademisyenlerin yaşadıkları mağduriyetler derhal giderilmelidir. Anayasa Mahkemesinin kararı, sadece ceza davalarıyla sınırlı yorumlanmamalıdır. Mahkeme bu bildiriye imza atmanın bir terör eylemi değil, ifade özgürlüğünün gereği olduğunu açık biçimde dile getirmiştir. Dolayısıyla bildiriye imza attıkları için terör örgütüyle iltisaklı kabul edilerek kamudan ihraç edilen akademisyenler de Anayasa Mahkemesi’nin bu kararıyla vakit geçirilmeksizin işlerine iade edilmelidir. Akademisyenlerin yaşadıkları tüm hak kayıpları eksiksiz biçimde tanzim edilmelidir. Değerli akademisyenlerimizin isimlerini terörle ilişkilendiren, onların toplumsal saygınlığını hedef alan, yıllardır emek verdikleri üniversitelerinden uzaklaştırılmasına neden olan tüm sorumlular cezalandırılmalıdır.

Bizler TMMOB olarak en başından itibaren barışın ve ifade özgürlüklerinin yanında olduk, akademisyenlerimizle hayatın her alanında dayanışma içinde olduk. Bundan sonra da mahkeme ve komisyon süreçlerini takip etmeye devam edeceğiz.

Bu süreçte bilimi, eleştirel düşünceyi, barışı ve özgürlükleri onurlu biçimde savunan tüm akademisyenlerimiz önünde saygıyla eğiliyor, onların üniversitelerine dönecekleri günü sabırsızlıkla bekliyoruz.

EMİN KORAMAZ

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Kaynak: https://www.tmmob.org.tr/icerik/baris-akademisyenlerine-verilen-tum-ceza...