Ankara Üniversitesi Doktora Öğrencileri: ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’

Tarih: 
17.02.2016

‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ diyen Ankara Üniversitesi doktora öğrencileri tarafından bir basın açıklaması yaptı.

IMG-20160216-WA0005

Barış için akademisyenler inisiyatifi tarafından ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlığıyla yayımlanan bildiri Türkiye’den ve yurt dışından 2212 akademisyen ve araştırmacı tarafından sahiplenildi. Bildirinin yayınlanmasına müteakip, bası basın kuruluşları ve siyasi çevreler tarafından imzacı akademisyenler kurulan nefret dili vasıtasıyla hedef nesnesi haline getirildi, itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Birçok üniversite adı geçen bildiride imzası bulunan akademisyenler hakkında YÖK talimatıyla gayrı hukuki soruşturma süreçleri başlattı. Sayısı her geçen gün artan akademisyenin işine çalıştıkları üniversiteler tarafından son verildi, bazıları fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Bu suça ortak olmayacağız metnine imza atan 459 doktora öğrencisi hakkında da bazı üniversite rektörlükler tarafından disiplin soruşturmaları başlatıldı. Ankara Üniversitesi rektörlüğü tarafından 17 doktora öğrencisi hakkında da disiplin soruşturması başlatıldı. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan  ve usül yönünden absürtlüklerle dolu bu soruşturma kapsamında bugün yazılı savunmamızı soruşturma komisyonuna teslim ettik. Üniversitelerin bir tür emir komuta zinciri dahiline sokulmak istendiği bu soruşturma süreci, evrensel bilim ve akademik ifade hürriyetinin yok saymaktadır. Bizler Ankara Üniversitesi doktora öğrencileri olarak, akademinin en temel varlık nedeninin söz üretmek ve söz söylenek olduğunu savunuyoruz. Sözü yasaklamak ve yargılamak doğrudan akademik alana doğru bir saldırı olup, akademinin temel nosyonunun ortadan kaldırılma çabasıdır. Barışı savunmak, söz söyleme hürriyetini savunmaktır, çünkü sözün yasaklandığı bir atmosferde barış talebi ancak sözün gücünü büyütmekle mümkündür. Bizler hakkında soruşturma başlatılan doktora öğrencileri olarak, hiçbir hukuki temele dayanmadan başlatılan bu disiplin soruşturmalarının geri çekilmesini talep ediyor, Ankara Üniversitesi’ni akademik hürriyetin ve evrensel bilimin gereklerine uymaya çağırıyoruz.

Ankara Üniversitesi Doktora Öğrencileri.