Öğretim görevlilerinden ESOGÜ'nün soruşturma başlattığı akademisyenlere destek eylemi

Tarih: 
11.02.2016

http://haber.sol.org.tr/ 'den alınmıştır.

Akademisyenler, Barış İçin Akademisyenler İnsiyatifi'nin bildirisini imzaladıkları için haklarında soruşturma başlatılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde çalışan öğretim görevlilerine destek için bir basın açıklaması yaptı.

ESOGÜ Rektörlük binası önünde bir araya gelen akademisyenler, açılan soruşturmalara tepki göstermek için basın açıklaması yaptı. 

Rektörlük binası önünde toplanan kitle adına basın açıklamasını Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olan Doç. Dr. Zeynep Erk Emeksiz, okudu.

Yapılan açıklamada, imzalanan bildiride "kalıcı bir barışın acilen tesis edilmesinin" gerektiğini ifade eden Zeynep Erk Emeksiz, bildirinin kamuoyuna ilan edilmesinden sonra akademisyenlerin hedef gösterildiğini belirtti.

Bildirinin kamuoyu ile paylaşıldığı gün Yüksek Öğrenim Kurumu’nun (YÖK) olağanüstü toplandığına dikkat çeken Erk Emeksiz, “YÖK, imzacı akademisyenlerle ilgili gereğinin yapılacağını kamuoyuna duyurarak, üniversite soruşturma açma emri verme yetkisi olmamasına rağmen, hemen ertesi gün imzacı akademisyenlerin bulunduğu bütün üniversite rektörlüklerine soruşturma açılmasını emrettiği yazılar göndermiştir. Emri alan rektörlerin çoğu derhal harekete geçmiş ve imzacı akademisyenler açığa alınmış, bazıları da emekliliğe ya da istifaya zorlanmışlardır. Vakıf üniversitelerinde çalışan imzacı akademisyenlerin bir kısmı ise işlerinden atılmışlardır” şeklinde konuştu.

Emeksiz, Anadolu Üniversitesi’nde 15 akademisyen hakkında soruşturma başlatıldığını, 1 akademisyenin görevinden uzaklaştırdığını, ESOGÜ’de ise 8 akademisyen hakkında başlatılarak içlerinden idari görevi olan bir imzacı akademisyenin bu görevlerinin sonlandırıldığını belirtti.

İmzacı akademisyenlerin karalama ve linç kampanyasına maruz bırakıldığını vurgulayan Doç. Dr. Zeynep Erk Emeksiz, "Üniversitenin öğrencilerinden oluşan bir grup tarafından imzacıların isimleri, fotoğraflarıyla birlikte bir pankarta ve bildirilere basılmış, bildiriler okul içinde ve mahallelerde dağıtılmasıyla bu imzacılar hedefe konmuş, tehdide uğramışlardır. Rektörlüğün bu konudaki tepkisi, tehditçi öğrencilere soruşturma açmak yerine, hedef gösterilen, açık tehditlere maruz kalan, dolayısıyla çalışma alanlarında can güvenliği kalmayan akademisyenlerin izinlerini reddetmek, raporlarına itiraz etmek olmuştur. Bu açıkça yanlı bir tavırdır” ifadelerini kullandı.

Rektörlük binası önünde buluşan öğretim görevlileri, yaptıkları açıklamanın ardından, haklarında soruşturma başlatılan akademisyenlerin savunmalarını yapacağı ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önüne yürüdü.