Savcı Değişince Suçlama da Değişti

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
09.04.2019

25. ACM'de değişen duruşma savcısı, "örgüte yardım" suçlamasıyla cezalandırma talep eden esas hakkında mütalaayı "örgüt propagandası" suçlamasıyla cezalandırma talep ederek değiştirdi. Avukatın yeni mütalaaya karşı süre talebini kabul etmeyen mahkeme heyetinin reddi istendi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini  imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti.

37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (ACM) iki, 25. ACM'de bir akademisyenin dosyalarında yetkisizlik kararları verildi. Dosyalar akademisyenlerin görev yaptıkları illere gönderildi.

29. ACM'de Adalet Bakanlığı'ndan Türk Ceza Kanunu (TCK) 301. maddesi kapsamında istenen soruşturma izninin bir dosyaya girdiği görüldü. Sanık ve avukatının talebi üzerine duruşma ertelendi.

25. ACM'de değişen duruşma savcısı, esas hakkında mütalaayı da değiştirdi. "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlamasıyla cezalandırılması istenen iki akademisyenin "örgüt propagandası" suçlamasıyla cezalandırılmalarını istedi. 

Duruşması görülenler

Bugün üç ayrı mahkemede 8 akademisyenin duruşmaları görüldü:

25. ACM: ODTÜ'den Arş. Gör. Deniz Kimyon'un birinci; Sabancı Üniversitesi'nden Prof. Dr. S.I.'nın dördüncü; Bilgi Üniversitesi'nden Arş. Gör. Süreyya Topaloğlu'nun beşinci duruşmaları.

37. ACM: Dokuz Eylül Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Yeşim Şahin ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Güven İncirlioğlu'nun birinci duruşmaları.

29. ACM: Boğaziçi Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Murat Yılmaz ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Yaman'ın dördüncü; Doğuş Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Aslı Vatansever'in üçüncü duruşmaları.

37. ACM

Mahkeme başkanı: Akın Gürlek - Üyeler: Erol Güngör, Ferhat Şahin - Savcı: Alaattin Çolak.

Yetkisizlik kararları

Yeşim Şahin ve Güven İncirlioğlu ile avukatları duruşmalarında hazır bulundu.

Her iki duruşmada da sanıklar ve avukatları yetki itirazsında bulundu. Heyet, iki dava açısından da de mahkemenin yetkisizliğine karar vererek dosyaların terör suçlarına bakmakla görevli İzmir Nöbetçi ACM'ye gönderilmesine hükmetti.

29. ACM

Mahkeme başkanı: Ümit Kartlı - Üyeler: Özgür Erkan, İlayda Karaoğlu - Savcı: Ali Nazmi Dandin.

1. duruşma

Murat Yılmaz'ın avukatı mazeretli olduğu için duruşmaya katılamadı.

Mazereti kabul eden mahkeme, duruşmayı 19 Eylül'e bıraktı.

2. duruşma

Aslı Vatansever'in Türk Ceza Kanunu (TCK) 301. maddesi uyarınca izin alınması için Adalet Bakanlığı'na gönderilen dosyasının henüz dönmediği görüldü.

TCK 301

Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

Mahkeme, soruşturma iznine ilişkin yazı cevabının beklenmesine karar vererek duruşmayı 17 Eylül'e bıraktı.

3. duruşma

Duruşmada hazır bulunan İbrahim Yaman'ın dosyasına Adalet Bakanlığı'ndan TCK 301. maddesi kapsamında istenen soruşturma izninin girdiği görüldü. Mahkeme başkanı Yaman'dan savunmasını sordu.

Yaman ve avukatı soruşturma izni verildiğinden duruşma esnasında haberdar olduklarını belirterek savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Duruşma savcısı, "savunma hakkının kısıtlanmaması için" süre talebinin kabul edilmesini istedi. Mahkeme, sanık ve müdafiine savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 17 Eylül'e bıraktı.

25. ACM

Mahkeme başkanı: Selami Yılmaz - Üyeler: Beyhan Acar, Buket Özkoyuncu - Savcı: Mehmet İlker Durmaz.

1. duruşma

Duruşmada hazır bulunan Deniz Kimyon ve avukatı savunmaya geçilmeden yetki itirazları olduğunu söyledi. Duruşma savcısı da mahkemenin yetkisizliğine karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Heyet, mahkemenin yetkisizliğine karar vererek, dosyanın Ankara Nöbetçi ACM'ye gönderilmesine hükmetti.

2. ve 3. duruşma

S.I. ve Süreyya Topaloğlu'nun bir önceki celselerinde duruşma savcısı Murat Yıldırım esas hakkında mütalaasını açıklayarak sanıkların Türk Ceza Kanunu (TCK) 314/2, TMK 5/1 ve TCK 220/7 maddeleri kapsamında düzenlenen "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla cezalandırılmasını istemişti.

TIKLAYIN - Savcı "Örgüte Yardım"dan Cezalandırma İstedi

TCK 220/7

Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek olan ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir.

TCK 314/2

TCK madde 220/7’ye göre suçlanan kişiye verilecek cezayı kapsayan maddedir. Buna göre, örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

TMK 5/1

Bu maddeye göre, yukarıda tanımlanan suçtan ceza alan kişiye verilen ceza yarıda bir oranında arttırılır.

Mütalaa değişti

Bugünkü celsede değişen duruşma savcısı Mehmet İlker Durmaz "Kanaatimizce eylem silahlı terör örgütü propagandası suçunu oluşturmaktadır" diyerek iki dosyada da esas hakkında mütalaasını açıkladı ve sanıkların TMK 7/2 maddesine göre cezalandırılmalarını istedi.

Terörle Mücadele Kanunu 7/2

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Mütalaadaki değişikliğin ardından sanıklar ve avukatları Meriç Eyüboğlu, hazırlıklarını önceki mütalaa doğrultusunda yaptıklarını belirterek yeni mütalaaya karşı süre talebinde bulundular.

Mahkeme, "dosya kapsamında iddia edilen suçlamalar her iki mütalaada herhangi bir fark arz etmediğinden, yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu dikkate alınarak" süre talebini oy birliğiyle reddetti.

Heyetin reddi talebi

Avukat Eyüboğlu “Mahkemeniz tarafından 41 dosya ele alındı. Yedi tane dosyada mahkumiyet hükmü kuruldu. Bunlardan dört tanesinde TCK 220/7, üç tanesinde ise TMK 7/2 üzerinden karar oluşturuldu” diyerek heyetin reddini istedi:

“İki gerekçemiz var. İlki heyetinizin daha önceden karar vermiş olması, ihsası reyin belli olmuş olması, her halükarda bu bildiriyi imzalamanın suç olarak nitelendiriliyor olması nedenleriyle objektif tarafsızlık ilkesi ihlal edildiği için; ikincisi davalara giren heyete göre farklı kararlar verilmesi hukuk devleti ve adil yargılanma hakkı ihlali kapsamında kaldığı için heyetinizin dosyadan el çekmesini, bu yerinde görülmezse talebimizin heyetin reddi olarak değerlendirilmesini talep ediyoruz.”

Eyüboğlu, mahkemenin telbi reddetmesi halinde bir üst mahkemede karara itiraz edeceklerini de savunmasına ekledi.

Heyetin reddine ret

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, "sanık müdafiinin talebinin kabulü halinde mahkemelerin etkisiz kılınmasının ve çalışamaz hale getirilmesinin amaçlandığı, daha önce mütalaaya karşı savunma için süre verilmiş olmasına rağmen aynı fiilden dolayı cezalandırma talep edilen olaya ilişkin savunma için süre talep ettiği ve talebin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu anlaşıldığından" heyetin reddi talebini reddetti.

İtiraz sonucu beklenecek

Ret kararına itiraz edeceklerini bir kez daha belirten Eyüboğlu, bu hususta karar verilmeden savunma yapmayacaklarını söyledi. Duruşma savcısı da ara mütalaasında itiraz sonucunun beklenmesini istedi.

Mahkeme, her iki dosya için de heyetin reddi talebinin geri çevrilmesine ilişkin itiraz sonucunun beklenmesine karar verdi. S.I.'nın duruşması 2 Mayıs'a; Topaloğlu'nun duruşması 30 Nisan'a bırakıldı.

Akademisyen yargılamaları hakkında

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

9 Nisan 2019 itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 598 oldu. 128 akademisyen 1’er yıl 3’er ay; 16 akademisyen 1'er yıl 10'ar ay 15'er gün; 6 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay; 2 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay 22'şer gün; 16 akademisyen 2 yıl 3 ay; 5 akademisyen 2 yıl 6 ay; 3 akademisyene 2 yıl 1 ay; 1 akademisyen 3 yıl olmak üzere davası sonuçlanan toplam 177 akademisyenin tamamı hapis cezasına mahkum oldu. 

31 kişinin cezası ertelenmedi

177 kişi içerisinden 25 kişinin hapis cezası 2 yılın üstünde kaldığı için (CMK md. 286), 6 kişi ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediği için toplamda 31 kişinin mahkumiyet kararı ertelenmedi. İtiraz yoluyla İstinaf Mahkemesi’ne giden mahkumiyet kararlarından Prof. Dr. Füsun Üstel'in hapis cezası kararı onandı.

Cezası ertelenmeyen akademisyenlerin isimleri şöyle:

Ayşe Erzan, Özdemir Aktan, Nesrin Sungur Çakmak, Füsun Üstel, Büşra Ersanlı, Lütfiye Bozdağ, Şebnem Korur Fincancı, Özgür Müftüoğlu, Yonca Demir, Gençay Gürsoy, M.A., Alper Akyüz, Ahmet Bekmen, Nihan Aksakallı, Hülya Kirmanoğlu, İsmet Akça, Haydar Durak, İlkay Özkuralpli, Öznur Yaşar Diner, Remzi Orkun Güner, Esra Kaliber, Eda Aslı Şeran, Aysuda Kölemen, İlkay Yılmaz, Zeynep Tül Süalp, L.N., S.A., Gevher Gökçe, Çare Olgun Çalışkan, Nevin Zeynep Yelçe, Ali Kerem Saysel.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava TMK 7/2'den sürüyor.

(TP)

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/207283-savci-degisince-suclama...