Bir Akademisyene 1 Yıl 3 Ay Ertelemeli Hapis Cezası

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
08.03.2019

30. ACM'de ilk duruşması görülen akademisyene hükmün açıklanması geri bırakılarak 15 ay hapis cezası verildi. 33. ACM'de 11 akademisyenin dosyasında mahkemenin yetkisizliğine karar verildi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini  imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti.

30. Ağır Ceza Mahkemesi'nden (ACM) Y.Ö.'nün; 33. ACM'de Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Doç. Dr. Selima Güzelsarı, emekli Dr. Öğr. Üyesi Cesim Çelik; ODTÜ'den araştırma görevlileri Tuğba Özcan, Burcu Binbuğa, Prof. Dr. Ali Gökmen, Doç. Dr. Emre Özçelik, Uzman Seyhan Çamlıgüney; Başkent Üniversitesi'nden Doç. Dr. Şebnem Oğuz; Ankara Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Devrim Kılıçer, Öğr. Gör. Faruk Alpkaya, Doç. Dr. Pınar Özdemir; Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Özge Sanem Özateş ve Ş.A.'nın birinci duruşmaları görüldü.

30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (ACM) kararını açıklayan mahkeme, Y.Ö. için Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2 maddesi kapsamında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasını sabit görerek 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalalandırılmasına karar verdi. Kararda hükmün açıklanması geri bırakıldı.*

Terörle Mücadele Kanunu 7/2

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

33. ACM'de görülen 13 davanın tamamında mahkeme yetkisizlik kararı vererek dosyaları akademisyenlerinin ikametlerinin bulunduğu illere gönderdi.

Yetkisizlik mütalaasına itiraz

33. ACM'de duruşmalarında hazır bulunan Cesim Çelik ve Selime Güzelsarı ile avukatları Meriç Eyüboğlu savunmaya geçilmeden önce duruşma savcının mahkemenin yetkisizliğine karar verilmesi hususunda verdiği ara mütalaayı kabul etmedi.

Eyüboğlu, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 5 Şubat 2019 tarihli kararını sunarak verilen son kararda İstanbul 13. ACM’nin yetkili bulunduğunu ifade etti ve yargılamanın İstanbul’da devam etmesini istedi.

Duruşmaya katılmayan Burcu Binbuğa’nın avukatı Onur Güneş de yetkili mahkemenin İstanbul olduğunu belirterek mütalaaya katılmadığını ifade etti.

Mahkeme her üç dosya yönünden de yetkisizlik kararı vererek Çelik ve Güzelsarı’nın dosyalarının “görevli ve yetkili” Bolu Nöbetçi ACM’ye; Binbuğa’nın dosyasının “görevli ve yetkili” Ankara Nöbetçi ACM’ye gönderilmesine hükmetti.

Yetkisizlik talepleri

Seyhan Çamlıgüne, Hasibe Şebnem Oğuz, Tuğba Özcan ve Pınar Özdemir duruşmalarında hazır bulundular.

Savcı her dosya için yetkisizlik verilmesi yönündeki ara mütalaasını tekrarladı.

Akademisyenler ve avukatları da mütalaaya katılarak yargılamaya ikamet ettikleri şehirlerde devam edilmesini istediler.

Mahkeme, dört dosya açısından da yetkisizlik kararı vererek “görevli ve yetkili” Ankara Nöbetçi ACM’ye gönderilmelerine karar verdi.

Süre talebine ret

Emre Özçelik ve Ali Gökmen’in katılmadığı duruşmada avukatları Filiz Aydın hazır bulundu.

Aydın, yetkisizlik mütalaasına karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Mahkeme süre talebini reddederek iki dosyada da yetkisizlik kararı verdi.

Dosyaların Ankara Nöbetçi ACM’ye gönderilmesine hükmetti.

“Mütalaa eksik”

Fatma Devrim Kılıçer ve avukatı Ziynet Özçelik duruşmada hazır bulundu. Sanık avukatlarının celse arasında yetkisizlikle ilgili itiraz sundukları görüldü.

Savcı yetkisizlikle ilgili ara mütalaasını tekrar etti.

Avukat Özçelik “Mütalaayı eksik bulduğumuz için katılmıyoruz. Ama yetkisizlik kararı verilmesi talebimizdir” dedi.

Heyet talebi kabul ederek mahkemenin yetkisizliğine karar verdi. Dosya Ankara Nöbetçi ACM’ye gönderildi.

İki duruşmada erteleme

Özge Sanem Özateş ve Ş.A. duruşmalarına katılmadı. Akademisyenlerin avukatları mahkemenin yetkisizliğine karar verilmesi yönünde talepte bulundu.

Duruşma savcısı sanıkların savunmasının talimat duruşmalarında alınmış olması gerekçesiyle yetkisizlik talebinin reddini istedi.

Mahkeme yetkisizlik kararı verilmesi talebini reddetti.

Avukatların müvekkillerinin duruşmalardan vareste tutulması ve kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini sunmaları için istedikleri süre taleplerini kabul eden heyet, iki duruşmayı da 28 Mart’a bıraktı.

Talimat duruşması beklenmeden yetkisizlik

Hasan Faruk Alpkaya ve avukatı Mustafa Bayram Mısır duruşmaya katılmadı. Vekaleten avukat Meriç Eyüboğlu duruşmaya girdi.

Eyüboğlu, Alpkaya’nın talimat duruşmasının 18 Mart’ta olduğunu belirterek beklenmesini istedi.

Heyet mahkemenin yetkisizliğine karar vererek dosyayı Ankara Nöbetçi ACM’ye gönderdi. 

Akademisyen yargılamaları hakkında

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

8 Mart 2019 itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 508 oldu. 103 akademisyen 1’er yıl 3’er ay; 14 akademisyen 1'er yıl 10'ar ay 15'er gün; 5 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay; 15 akademisyen 2 yıl 3 ay; 2 akademisyen 2 yıl 6 ay; 2 akademisyene 2 yıl 1 ay; 1 akademisyen 3 yıl olmak üzere davası sonuçlanan toplam 142 akademisyenin tamamı hapis cezasına mahkum oldu. 

HAGB 

Akademisyenlerden 12 kişi verilen mahkumiyet kararlarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmedi: 2 kişinin mahkumiyet kararı mahkemenin kanaatiyle ertelendi, 1 kişinin davasında karar açıklanmadı.

2 yılın üstünde kalan mahkumiyet kararlarıyla birlikte bugüne kadar 29 akademisyen dosyası İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstinaf Mahkemesi 29 kişiden 1’inin mahkumiyet kararını onadı.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava TMK 7/2'den sürüyor.

(TP)

* Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) madde 231'e göre, Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verildiği takdirde, kişi beş yıl içinde kasten yeni bir suç işlemezse hüküm ortadan kaldırılıyor.

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/206232-bir-akademisyene-1-yil-...