Mahkeme Başkanı: Kimi Barışa Çağırıyorsunuz?

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
22.01.2019

Bugün üç mahkemede beş akademisyenin duruşmaları görüldü. 25. ACM başkanı, savunma sonrasında yaptığı sorguda akademisyene "Barışı kim yapacak, kimi barışa çağırıyorsunuz" diye sordu.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini  imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları devam etti.

Bugün üç ayrı mahkemede beş akademisyenin duruşmaları görüldü:

24. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM): Bilgi Üniversitesi’nden Arş. Gör. Adil Serhan Şahin’in ikinci duruşması.

26. ACM: Washington Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Z.Ü.K.’nin ikinci duruşması.

25. ACM: MSGSÜ’den Dr. Öğr. Üyesi Eralp Osman Erden, Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. L.N. ve Bilgi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tansel Korkmaz'ın ikinci duruşmaları.

İki kişiye mütalaa verildi

25. ACM'de duruşmaları görülen Tansel Korkmaz ve Osman Erden için esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, iki akademisyenin de Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2'de düzenlenen "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi.

Terörle Mücadele Kanunu 7/2

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Bir birleştirme kararı

24. ACM'de Adil Serhan Şahin'in dosyası mahkemenin kendi bünyesindeki diğer akademisyen dosyalarıyla "aralarında fiili ve hukuki birliktelik" olduğu gerekçesiyle birleştirildi.

Duruşmalardan ayrıntılar şöyle:

24. ACM

Mahkeme başkanı: Ramazan Balcı - Üyeler: Çağlayan Özbay, Merve Burçak Baltacı - Savcı: Halil İbrahim Kuş.

Duruşmada hazır bulunan Adil Serhan Şahin savunmasını sözlü ve yazılı olarak sundu.

Avukatları Metin Sezgin ve İnayet Aksu dosyaların birleştirilmesi, TCK 301’den soruşturma izni istenmesi, kovuşturmanın genişletilmesi ve sanığın duruşmalardan vareste tutulması taleplerinde bulundu.

Mahkeme heyeti, “yargılamaya katkısı olmayan” kovuşturmanın genişletilmesi ve vareste talebini reddetti. Dosyanın aralarında “hukuki ve fiili birliktelik” bulunduğu gerekçesiyle mahkemedeki diğer akademisyen dosyalarıyla birleştirilmesine karar verdi.

Bir sonraki duruşma 25 Nisan’da.

26. ACM

Mahkeme başkanı: Kemal Selçuk Yalçın - Üyeler: Eda Gerdan, Recep Kurt - Savcı: Hakan Özer.

Z.Ü.K.’nin avukatı Aylin Barcın, müvekkilinin yurtdışında olduğuna ilişkin belgeleri mahkemeye sunarak savunmasının istinabe yoluyla alınması için talepte bulundu.

Heyet, istinabe talebini kabul ederek uluslararası istinabe evraklarının hazırlanmasına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 24 Nisan’da.

25. ACM

Mahkeme başkanı: Selami Yılmaz - Üyeler: Beyhan Acar, Yıldız Sezgin - Savcı: Mehmet İlker Durmaz.

1. duruşma

Tansel Korkmaz savunmasını sözlü ve yazılı olarak sundu.

Savunmanın ardından mahkeme başkanı Yılmaz, “Barışı kim yapıcak? Kimi barışa çağırıyorsunuz” diye Korkmaz'a sordu. Korkmaz “Çatışmada olanları” diye yanıtladı.

Duruşma savcısı, avukat Sevgi Kalan’ın kovuşturmanın genişletilmesine ilişkin dosyaya sunduğu taleplerin “yargılamaya bir katkı sağlamayacağı” gerekçesiyle reddini istedi.

Mahkeme, “araştırılmasının yargılamanın sonucunu etkileyecek nitelikte olmaması nedeniyle” taleplerin ayrı ayrı reddine karar verdi.

Esas hakkında mütalaasını sunan savcı, sanığın TMK 7/2’ye göre cezalandırılmasını istedi. Sanık ve müdafine esasa karşı savunmalarını hazırlamak için süre veren heyet, duruşmayı 12 Mart’a bıraktı.

2. duruşma

Osman Erden’in savunmasına geçilmeden önce avukatı İpek Bozkurt usule ilişkin talepleri olduğunu belirterek söz almak istedi.

Başkan Yılmaz “Sanık daha doğru düzgün savunma yapmamış. Ondan sonra dinleriz talepleri” dedi. Avukat Bozkurt, ilk celsede duruşmada olmadıkları için zaten savunma vermediklerini belirterek TCK 301 izni için Adalet Bakanlığı’na yazı yazılması ve 13. ACM’de devam eden dört akademisyenin davasıyla birleştirme taleplerinde bulundu.

13. ACM’deki dosya

Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy, Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları gerekçesiyle haklarında TMK 7/2'den açılan davada, savcının talebi üzerine Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesinden yargılama yapılması için Adalet Bakanlığı'na yargılama izni için başvuruldu. Bakanlık ilgili izni verdi. Ancak davanın son duruşmasında esas hakkında mütalaasını sunan savcı, akademisyenlerin TMK 7/2'ye göre cezalandırılmasını istedi. Dört akademisyenin yargılaması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

TCK 301

Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

Heyet, “bildiri ile ilgili çok sayıda davanın bulunması, bir kısım sanıkların yurtdışında bulunması nedeniyle uzama ihtimalinin bulunması dolayısıyla yargılamanın uzaması söz konusu nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal niteliğinde olacağı değerlendirildiğinden” birleştirme talebini, “iddianame ve sevk maddesine göre TCK 301 maddesinin uygulanma ihtimalinin bulunmaması nedeniyle” izin alınması talebini reddetti.

Ardından Osman Erden savunmasını sundu.

Duruşma ertelendi

Duruşma savcısı ceza istediği esas hakkında mütalaasını yineledi. Heyet, sanık ve avukatına esasa karşı savunmalarını hazırlamak için süre verdi. Bir sonraki duruşma 12 Mart’ta görülecek.

3. duruşma

L.N.’nin duruşmasında savcı, önceki celse sunduğu ve ceza istediği esas hakkında mütalaasını yineledi.

Avukat Erdal Doğan, diğer mahkemelerden çıkan kararları ve alacağı hukuki mütalaayı heyete sunmak istediğini belirterek süre istedi.

Heyet süre talebini kabul etti. Gelecek duruşma 5 Mart’ta.

Akademisyen yargılamaları hakkında

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

22 Ocak 2019 itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 450 oldu. 82 akademisyen 1’er yıl 3’er ay; 3 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay; 1 akademisyen ise 2 yıl 3 ay; 1 akademisyen 2 yıl 6 ay; 1 akademisyen 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum oldu. 

HAGB istemeyenler

Bugüne kadar 10 akademisyen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını (HAGB) kabul etmedi. İçlerinden 6'sına 1 yıl 3 ay, 1'ine 1 yıl 6 ay, 1'ine 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Altı kişiden birinin cezası mahkemenin kanaatiyle ertelendi. 2 kişinin kararı henüz açıklanmadı. 3 akademisyene HAGB'ye ilişkin beyanları sorulmadı. Birine 1 yıl 6 ay, birine 1 yıl 3 ay, birine 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi:

* Prof. Dr. Büşra Ersanlı - 32. ACM - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Erteleme yapılmadı.

* Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel - 32. ACM - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Erteleme yapılmadı.

* Prof. Dr. Ayşe Erzan - 32. ACM - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Erteleme yapılmadı.

* Prof. Dr. Nesrin Sungur Çakmak - 32. ACM - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Erteleme yapılmadı.

* Prof. Dr. Özdemir Aktan - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Erteleme yapılmadı.

* Öğr. Gör. Aslı Takanay - Karar açıklanmadı.

* Doç. Dr. Esra Arsan - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Mahkeme kanaatiyle 2 yıl denetimle ertelendi.

* Prof. Dr. Gülhan Türkay - 1 yıl 3 ay hapis cezası. Cezada indirime gidildi. Mahkeme kanaatiyle 2 yıl denetimle ertelendi.

* Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Bozdağ - 1 yıl 6 ay hapis cezası. Cezada indirime gidilmedi. Erteleme yapılmadı.

* Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı - 2 yıl 6 ay hapis cezası. HAGB'yi kabul etmediğini açıklamıştı. Yasal imkan bulunmadığından ceza ertelenmedi.

HAGB sorulmayanlar

* Arş. Gör. Onur Baysal - 28. ACM - 1 yıl 3 ay. HAGB beyanı sorulmadan HAGB'li ceza kararı verildi.

* Dr. Yonca Güneş Yücel - 28. ACM - 1 yıl 6 ay. HAGB sorulmadan kabul ettiği ileri sürüldü. 2 yıl denetimle erteleme yapıldı.

* Prof. Dr. Gençay Gürsoy - 37. ACM - HAGB hususunda hiç beyanı alınmadı. 2 yıl 3 ay hapis cezası.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava TMK 7/2'den sürüyor.

(TP)

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/204722-mahkeme-baskani-kimi-ba...