Coronavirus Outbreak, Human Rights, Peace

Yazar / Referans: 
Kıvılcım Turanlı, Bianet
Tarih: 
04/04/2020

According to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) reports, the amount of money only spent for armament and war across the world is as vast as 2 trillion dollars and it keeps increasing.

In his article published on bianet on March 26, 2020, Osman İşçi defines the coronavirus outbreak as a matter of human rights and points out what human rights defenders can do in this process.

Koronavirüs Salgını, İnsan Hakları, Barış

Yazar / Referans: 
Kıvılcım Turanlı, Bianet
Tarih: 
03/04/2020

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) raporlarına göre sadece silahlanma ve savaş için harcanan para bütün dünyada 2 trilyon doları buluyor ve bu miktar sürekli artıyor.

Osman İşçi, 25 Mart 2020’de bianet’te yayınlanan yazısında, koronavirüs salgınını bir insan hakları meselesi olarak tespit ediyor ve süreçte insan hakları savunucularının neler yapabileceklerine işaret ediyor.

Global Coronavirus Outbreak and the Need for a Real Peace

Yazar / Referans: 
Osman İşçi, Bianet
Tarih: 
03/04/2020

The fundamental fields of study and work against this global outbreak, especially the second and third categories, suggest a single need: The need to build a real peace.

Küresel Koronavirüs Salgını ve Gerçek Bir Barış İhtiyacı

Yazar / Referans: 
Osman İşçi, Bianet
Tarih: 
03/04/2020

Dünyanın karşı karşıya kaldığı bu salgına karşı yürütülen temel çalışma alanlarının, bilhassa da ikinci ve üçüncü kategorinin, işaret ettiği ortak nokta: gerçek bir barışın inşa edilme gerekliliğidir.

601 Rakam Değil, Sağlıkçı!

Yazar / Referans: 
BAK
Tarih: 
02/04/2020

Pages